Staten har bevilget store summer til det som til slutt blir en helt ny E 105 mellom Storskog og Hesseng. Den første delen, fra Sollia/Pikevann og til Elvenesbakken, er ferdig asfaltert. Nå pågår arbeidet med å pynte veikanter og klargjøre gang- og sykkelstien.

Man skulle tro at alt dermed var kun såre vel i forbindelse med dette etterlengtede veiprosjektet. Riktig så rosenrødt er det dessverre ikke. Det har dukket opp en helt spesiell sak i tilknytning til veibyggingen, og det gjelder fiskens frie ferdsel mellom Svartakslavann og Pikevann. Der har Statens vegvesen klart å instruere veiutbygger så dårlig at rørene som skal sørge for at fisk kommer seg mellom vannene, som alltid før, ligger så høyt at det knapt er vanngjennomstrømning i dem.

Det verste er at Statens vegvesen lovte at når man vare ferdige med asfalteringen av den nye E 105-strekningen, skulle også dette rør- og forbindelsesproblemet være løst. Likevel gjør man veien helt ferdig. Uten å endre noe på problemet. Det vil sannsynligvis ende med at man må grave opp igjen for å få plassert rørene dypt nok ned. Både under gammel og ny vei, slik at vann og fisk får passere fritt.

At det i et millionprosjekt som dette er, er mulig å ha så knapt finansieringsmonn at man ikke har råd til å grave rørene dypt nok med en eneste gang, er for oss en gåte. For det må jo bli minst dobbelt så dyrt å måtte gjøre jobben en gang til. Eller er det kanskje planleggerne som ikke har tatt skikkelig høyde for hvordan dette skal løses, slik at dette regelrett er en planleggingstabbe? Det gjør forsåvidt ikke saken noe bedre. Tvert imot. Mange av oss har helningen i den nyeste rundkjøringen i krysset til Skytterhusfjellet i friskt minne. Den tabben kan ikke ha vært annet enn nettopp det, en tabbe.

Så vidt vi har bragt i erfaring har det heller ikke manglet på advarsler rundt nettopp vanngjennomstrømningen mellom Svartakslavann og Pikevann. Lokalbefolkning og lokale politikere har gitt beskjed, både til entreprenør og til Statens vegvesen om at her er det iferd med å gå helt galt. Ikke bare for fiskens tilgang til Pikevann, men også i forhold til vannstanden i nettopp Pikevann. Stenger man, eller hindrer forbindelsen til Svartakslavann for mye, stiger vannstanden i Pikevann betydelig. Med de konsekvenser det får. Ikke bare for Gapahuken restaurant, men garantert også for den nye E 105 og gang- og sykkelveien ved siden av.

Sør-Varanger kommune har i tillegg sagt fra, både politisk og administrativt. Miljøvernsjefen har i et brev nylig bedt både Statens vegvesen og Fylkesmannen ta tak i saken og påse at den blir løst. Vegvesensjef Bjørg Anita Joki har lovet å ordne opp, og vi forventer at det skjer. Så snart som overhode mulig nå før høsten og vinteren. Det er for seint å utsette jobben til våren.