• Roald Brækkan gikk bort 5. juli 2019, 86 år gammel. Bilde innsendt av Ivar Kaski.

Roald Brækkan gikk bort 5. juli 2019, 86 år gammel. Roald vokste opp på Bugøynes, og han var Bugøynes-patriot hele sitt liv.

Roalds oppvekst og hans virke i forenings- og yrkeslivet var i en tid med stor aktivitet og vekst på Bugøynes.

Han ble tidlig med i IL Bølgen. Allerede som 16 åring var han med som målvakt på seniorlaget. Han ble ansett som en god målvakt, og var godt kjent for det i hele Øst-Finnmark. Men det var som organisator og leder av IL Bølgen han satte igjen de største idrettslige spor. Allerede som 25-åring ble han valgt som formann, og over to perioder var han i alt 12 år leder av idrettslaget.

I disse årene var han med på å ferdigstille to fotballbaner; Først bygdas første grusbane, og så Øst-Finnmarks første gressbane i Mosedalen i 1973.

Parallelt med hans store engasjement i IL Bølgen var Roald ansatt som leder av Varanger Fiskeindustri. Det i en tid, på 1970-tallet, da fiskeindustrien hadde sin storhetstid. Mens gressbanen ble bygd, for øvrig på dugnad, hadde Roald ansvar for cirka 100 ansatte på fiskebruket. Med aktiviteter som filetproduksjon, loddepakking og bearbeiding av hvalkjøtt.

Roald var samfunnsengasjert og opptatt av å hjelpe til der han kunne. Roald var politisk engasjert i Arbeiderpartiet, og i Roald hadde Bugøynes en god talsmann i kommunestyret. Sammen med andre innvalgte fra Bugøynes, fikk de på 1970-tallet vedtatt og bygget nytt vannverk og nytt boligfelt.

Hans engasjement for å hjelpe og bidra til bygdas folk omfattet også hjelp til å fylle ut selvangivelser og å skrive søknader. Hans organisasjonskunnskap var også til hjelp når frivillige foreninger ble stiftet.

Roald var glad i å ferdes på sjøen. Han var med i Bugøynes båtforening, der han bistod med sin kompetanse. Senere var han med i Kirkenes båtforening. Båtturen gikk ofte sammen med kona Gullborg (Gulle), til familiehytta i Oterfjorden. Der ble fiskefangsten tilberedt, for Roald var glad i en fiskemiddag.

Helt til det siste bidro Roald med informasjon om bygdas historie, spesielt om krigs- og etterkrigstiden. Hans informasjon har vært nyttig og er brukt i lokalhistoriske bøker.

Roald og Gulle bodde de siste tiårene i Kirkenes. Men så ofte de hadde mulighet, var de sammen i Roalds barndomshjem på Bugøynes. Det var her han ble syk noen dager før han gikk bort.

Vi vil savne deg, Roald.

Alf Salangi og Ivar Kaski
Bugøynes/Kirkenes, 31.07.19