DEBATT: Ja, det må jo bli overskriften på det «noen politikere» ønsker, og hvor det pekes på to «negative» forhold.

Det skal angivelig «undergrave» for Høybukta – Vest. Jeg tror det eneste som eventuelt skulle «undergrave» Høybukta – Vest prosjektet, er vel at det i seg selv ikke er godt nok.

«Noen» mener Leirpollen vil «forurense» utsikten fra byen. Det burde eventuelt de samme politikerne tenkt på i 2005 da de vedtok plandokumentene.

Det ser og ut til at noen av politikerne vil stoppe Norterminal sine planer. Det er vel ikke så helt enkelt, da de bare har forholdt seg til kommunens egen kommuneplan, som jo lages for at det skal være forutsigbart å gå i gang med investeringer. Skal man «stoppe» Norterminal så vil det i alle fall bli en kostbar sak for kommunen.

Jeg mener politikerne heller skulle gjøre det de kan for å bidra til at Norterminal fortest mulig får godkjent sine planer å komme i gang med bygging – næringslivet i kommunen har behov for aktivitet og oppdrag!