Det gamle og ærverdige industribygget Pumpehuset, som i sin tid var viktig for vanntilførselen til produksjonen hos gamle Sydvaranger i Kirkenes, er blitt gjenstand for heftig debatt både i våre spalter og på sosiale medier på nett.

Som gammel «forsvarer» av Førstevannslia som friluftsområde i sin tid, skjønner vi at det kom reaksjoner på det politiske vedtaket om å åpne for verkstedaktivitet i det ærverdige huset. Og vi skjønner manges primære ønske om at det helst burde vært noe kultur der, en restaurant eller annet som passer bedre til et område som er inngang til et friluftsområde.

Men slik området fra Førstevann til Skytterhusfjellet faktisk er idag og blir inn i fremtiden, er toget «inngang til byens friluftsområde» gått fra perrongen forlengst. Først og fremst fordi dette området i realiteten ikke lenger er noen slik inngangsport, selv om lysløypa fortsatt starter der og gangveien går langs vannet. Slik vi ser det, var Førstevannslias idyll fra 70-80-tallet og tidligere borte allerede fra den dagen man vedtok å bygge museet, tillot Gabba å drive i området, vedtok boligutbygging og etterhvert har fylt på med barnehage og det nye sykehuset. Butikk skal det bli og skole finnes det også en langsiktig plan for. Og i Pumpehusets andre ende kommer det rundkjøring og en kjempestor handelspark. Derfor klarer ikke vi i 2014 å hisse oss særlig opp over verkstedplanene til en bedrift som har fattet interesse for å kjøpe Pumpehuset.

I tillegg er det en annen begrensning inne i bildet. Nemlig at verken kommunen eller noen annen offentlig instans eier Pumpehuset. I oppgjøret etter gamle Sydvaranger ble bygget solgt til private. Det kan man like eller la være, men det er realiteten og det har skjedd. Sør-Varanger kommune må gjerne kjøpe bygget, dersom kommunen ønsker å eie det. Men det kan ikke vi se at kommunen har penger til. Langt mindre har kommunen penger til å drive turistinformasjon, ha kulturhus der, eller hva det måtte være. Selv om det også kunne vært kjempeflott.

Idag står Pumpehuset der og forfaller av ikke å være i bruk. Nye interessenter har ikke akkurat stått i kø for å kjøpe det til noen som helst formål, såvidt vi vet, før Aleksander Norgaard nå er begynt å sondere mulighetene.

Vi regner med at han og hans ansatte har tenkt å holde verkstedaktiviteten innomhus og ikke på utsiden, og vi regner med at dersom kommunen og eventuelt Fylkesmannen blir enige og bestemmer at bruksendringen fra industri til verkested er i orden, så er de samtidig i sin fulle rett til å kreve at det skal være orden rundt novene på Pumpehuset. At det ser ordentlig ut, uten skutervrak eller annet miljøforstyrrende på utsiden, er ikke bare viktig på grunn av at mange går tur innover Førstevannslia og til friluftsområdene lenger innover. Det er vel så viktig fordi Pumpehuset er plassert der det er. Ved inngangen til byen Kirkenes, - og derfor i høyeste grad er med på å gi et førsteinntrykk til alle som kommer inn til byen med bil.