Det er første gang at toppsjiktet i politi-Norge samlet besøker et distrikt på denne måten. Bakgrunnen er at mange av politiets fremtidige utfordringer er samlet på ett brett akkurat her, er vi blitt fortalt. Kan hende storbesøket også har sin bakgrunn i politimesterens tydelige motstand mot sammenslåing av flere politidistrikter i nord, slik forslaget til ny organisering av politiet ser ut til å bli når den nye politireformen snart ser dagens lys fra politikernes hånd. Humlegård kan være sendt nordover på en sjarmoffensiv i et forsøk på å sukre pillen for både Hætta og alle hennes medarbeidere i politidistriktet.

Vi har sagt det før, og vi gjentar det gjerne igjen at vi i likhet med politimesteren innehar en sterk skepsis til at en sammenslåing av politidistrikter i nord skal kunne resultere i bedre polititjenester til befolkningen. Avstandene i Øst-Finnmark, i Finnmark som et hele og i Troms er så store at det blir en lang vei fra en politimester i Tromsø og til politiets fotfolk ytterst i Loppa, i Vardø eller på grenseovergangsstedet Storskog, for den del.

Erfaringene fra tidligere politireformer med sammenslåing av distrikter har over flere år vist at publikum slett ikke har vært fornøyd. Verken med politiets responstid, oppmøte og oppfølgning av mange typer saker. For hver gang det har skjedd en ny reform som skulle resultere i mer polititjeneste for pengene, er det blitt færre politifolk på småstedene og færre politiressurser å sette inn når noe skjer. Så Humlegårds uttalelse om at det er «viktigere hvor politifolkene er enn hvordan de organiseres» ser tilforlatelig ut på papiret og høres svært så logisk ut. Men vi har likevel ingen tro på at den neste reformen med enda lengre vei mellom politisjef og «fotfolket» og ikke minst, - enda færre ansatte, - kommer til å oppfylle akkurat den intensjonen. Ingen reformer etter samme oppskrift har virket matnyttig før. I hvert fall ikke for befolkningen, men kanskje for statskassen?

For vår del er det i tillegg en bekymring som er desto større i denne sammenhengen. Det er avstanden mellom Tromsø og den russiske grensen og de oppgavene politifolk i Sør-Varanger har i tilknytning til den. Å være til stede, ha nærhet til beslutningene og ikke minst detaljkunnskap om forholdene på grensen har alltid vært viktig for politiet i Sør-Varanger, i dagens Østfinnmark politidistrikt og for nasjonen Norge. Dette blir ikke mindre viktig i fremtiden. Slett ikke slik forholdet mellom «øst og vest» i den store sammenhengen er akkurat nå, - og ser ut til å forbli en stund. Visumfrihet er blitt lenger unna i tid enn det var i juni måned, og selv med visumfrihet en gang i fremtiden, vil politiet her lengst nordøst måtte ha ekstraoppgaver knyttet til dette områdets geografiske beliggenhet i et grenseland.

Vi frykter at ett politidistrikt fra grensen til Nordland og til russegrensen blir altfor uoversiktlig, og ender med både en pulverisering av ansvar og en svekkelse av tilstedeværelse. I verste fall kan dette bli til skade for både terrorberedskap og generell beredskap. Det synes ikke vi at nasjonen Norge skal ta seg råd til å la skje.