Det er også fortsatt helt i det uvisse når museet,- og bygget,- kan bli tatt i bruk. Prosessen synes nærmest å stå på stedet hvil. I hvert fall fremstår det slik etter informasjons- og bygdemøtet som ble avholdt i Neiden tidligere denne uka.

Det er nesten som man skulle tro det minst er en månelanding som må utføres for å få museumsbygget i Neiden i drift.

Men hvor vanskelig kan det være å få et klimaanlegg i drift? Hvor vanskelig kan det være å få til et overvåkningssystem? Hvor vanskelig kan det være å få på plass et nødaggregat? Og hvor vanskelig kan det være å få reparert eventuelle feil og mangler ved bygget?

Må man rive hele bygget ned først og så bygge det opp på nytt for å få det til å bli slik som forskriftene er for et museumsbygg som faktisk skal huse gjenstander Nasjonalmuseet stiller klare og praktiske krav til oppbevaringen av? Hvis ikke, burde det ikke ta år etter år, som det nå har gjort, å få museumsbygget i en slik forfatning at det kan tas i bruk. Er et penger det står i? Fagfolk til å få jobben(e) gjort? Eller er det andre ukjente faktorer her som er proppen i flasken? Hva er det med dette museumsbygget?

Slik denne farsen av en byggesak fremstår, får man helt klart et inntrykk av en statlig byggherre, Statsbygg, som ikke har undersøkt godt nok med en annen statlig instans, Nasjonalmuseet, om hva slags krav som stilles til et museumsbygg. Og i stedet for å sjekke dette først, har man bare startet byggingen av et «ordinært» offentlig bygg som rent bygningsmessig er nærmere betegnelsen forsamlingshus enn et museum. Nå har det tatt så lang tid å få bygget i orden at man risikerer å måtte ta de første runder med vedlikehold FØR museet i det hele tatt blir tatt i bruk. Hvordan er sånt mulig i vår tid?

Neidenfolket på sin side er glade for at de nå har fått mer informasjon om hva som foregår i og rundt det som skal bli bygdas nye storstue. At de også skal få ha innflytelse på bruken av bygget. Når det en gang åpner. Det er selvsagt svært positivt og helt på sin plass. Men det er selvsagt også svært utilfredsstillende for befolkningen å måtte vente i år etter år på å få komme inn og ta ibruk nybygget. Tusenårsstedet Østsamisk museum står der fysisk. 13 år etter at startskuddet gikk. Det burde ha vært i drift for minst fem år siden. Slik at oppgaven dette museet skal ha,- å formidle og bidra til å ta vare på den østsamiske kulturarv, kommer igang. Og slik at den østsamiske kulturarven får den plassen den fortjener i Neidens, i Sør-Varangers og i Norges historie.

At det haster, er det ingen tvil om. Det har egentlig lenge vært i både tolvte og trettende time at man får dette til. Og det er bare helt forferdelig at man fortsatt ikke aner når dørene til dette museet kan åpnes. Det er ikke sterke nok ord til å beskrive det skandaløse i Østsamisk museums historie frem til nå.