Spørsmålet er påtrengende for mange landet rundt, selv om det bare er oslofolk som får delta i folkeavstemningen om Norge skal søke.

Mange av oss med hjertet nordpå, og samtidig med hjerte for vintersport, kjenner på kraftige reaksjoner i dette spørsmålet. Mange av argumentene som ble brukt mot et OL i Tromsø, burde være like relevante når Oslo nå, såpass få år etterpå, ønsker seg OL. Men nei. Selv idrettens organer, der et flertall sa nei til Tromsø, er nå temmelig massiv i støtten sin til et Oslo-OL. Og det selv om kostnadsbildet er minst like krevende, og vel så det, som det Tromsø-OL man var like heftige motstandere av. Ingen tvil om at sånt skurrer og føles urettferdig.

Troms idrettskrets synes dette er så sårt at de søkte om millionstøtte til å motarbeide Oslo-OL. Penger fikk de ikke, men fortsetter likevel kampen mot hovedstadens planer.

Selv om vi har en betydelig forståelse for lysten til å protestere og bidra til at det ikke blir noe OL i Norge i 2022, så tror vi at en protestaksjon, slik Troms idrettskrets planla den for å føre valgkamp blant oslofolk for å få dem til å si nei, sannsynligvis virker mot sin hensikt. I hvert fall kan en landsdekkende meningsmåling tyde på at stadig flere heller i retning av et ja. De ferskeste tallene fra igår, onsdag, presentert av Aftenposten, sier at 45 prosent av oss vil ha OL til Norge i 2022, og at de yngste, unge under 30 år, er de mest positive. 37 prosent sier nei, mens 18 prosent ikke har gjort seg opp en mening. I Oslo er befolkningen delt omtrent på midten nå, i underkant av tre måneder før folkeavstemningen.

OL koster mye penger. Svært mye penger. Norge er en av de ivrigste deltakerlandene og staser enorme summer på å «ale opp» talenter til å bli best i verden. Nettopp med henblikk på en prestisjefylt konkurranse som OL. Skal Norge være en ivrig deltaker rundt om i verden, er det også helt klart at Norge må bruke penger på å være arrangør. Ikke bare høste medaljer og idrettsære. Det er et greit prinsipp. Og skal OL opprettholdes som en samlende arena for alle verdens land til fredelig kappestrid, som det heter, må de landene som har økonomi til det absolutt være arrangører. Per definisjon stiller Norge sterkt på listen over land som kan makte å være arrangør, rent økonomisk og arrangementsmessig, nettopp når det kommer til vinterleker. Slik sett kan man si at det nærmer seg Norges tur. Det er mange år siden 1994. Men dette er argumenter som også var like relevante da Tromsø var søkerby. Hvorfor Norge som nasjon ikke kunne gi det løftet for idretten som et Tromsø-OL ville vært for landsdelen, er en idrettens akilleshæl som vil ligge der som en ukurert verkebyll i mange år ennå. Dessverre. Men hjelper det? Neppe.

Hvor lenge OL, sommerleker og vinterleker, vil vare i en verden der økonomiske kriser avløser hverandre, har mange stilt spørsmål om siden det moderne OL ble en realitet. Per idag er spørsmålet fortsatt like relevant, men det reises ikke reelt i de fora det hører hjemme. Det betyr at det nok også blir vinter-OL i 2022. Sannsynligheten øker for at det også blir i Norge. I Oslo.