På russisk side har man denne uken åpnet den nye veien mellom Borisglebsk og Zapolyarnij, som forkorter reisetiden til Murmansk med rundt en halv time.

Russlands grensekommissær lover at denne nye veistrekningen om ikke så lenge også skal bli åpen for nordmenn og andre utlendinger som kommer denne veien. Litt detaljer gjenstår før en kontrollpost er klar. Veistrekningen på nesten 24 kilometer er nemlig lagt gjennom et militært område.

Det er all grunn til å gratulere våre naboer med nyveien, som gjør avstanden også fra Kirkenes til Zapolyarnij langt kortere enn før. 320 millioner norske kroner har veien kostet og byggetiden har vært to år. Denne veistrekningen kommer i tillegg til en betydelig renovering av flere strekninger på Murmansk-veien M 18 gjennom de senere år.

På norsk side ferdigstilles i disse dager også den nye veistrekningen mellom Elvenes og Storskog på rundt tre kilometer. Også den har det tatt to år å bygge, selv om den er betydelig kortere enn nyveien på russisk side. På norsk side gjenstår også strekningen Elvenes-Hesseng før E 105 fremstår som den er planlagt om noen år fremover i tid.

For befolkningen på begge sider av den norsk-russiske grensen er veiutbyggingen i begge land en stor og viktig ting. Den viser med all tydelighet at begge nasjoner ønsker økt grensetrafikk, handels-, nærings- og kultursamarbeid og folk-til-folk-trafikk til og fra begge land hjertelig velkommen. Dette forsterkes av en stadig mer «normalisert» grense, der hindere i form av reisetillatelser som visumplikten er, stadig bygges ned og vil bli bygget ytterligere ned. De to land forbereder seg på mer åpenhet og stadig friere passering. Grenseboerbeviset mellom nabokommunene Petsjenga og Sør-Varanger er bare det første steget.

At man på russisk side har vært langt raskere til å bygge og renovere langt lengre veistrekninger enn vi klarer på norsk side, er interessant å konstatere. Om dette skyldes politiske prioriteringer, andre planleggingsmetoder, andre tekniske løsninger, andre praktiske ordninger i forhold til å få jobben gjort eller helt andre årsaker, er ikke vi de riktige til å besvare. Det må fagfolk eventuelt gjøre.

Et svært viktig poeng med denne veiutbyggingen i begge land er også helårig trafikksikkerhet. På norsk side hadde det ikke vært forsvarlig overhode å invitere til 2-3-400 000 grensepasseringer i året, inkludert endel tungtransport, dersom E-105 fortsatt skulle gå mellom husene gjennom Elvenes, slik den dessverre fortsatt ennå gjør idag. At trinn to i veiutbyggingen derfor kommer raskt igang nå når første byggetrinn er ferdig, er overmåte viktig. Trafikkbelastningen for «Elvenes sentrum» må ned så raskt som overhode mulig.

Vi tar det derfor for gitt at bevilgningene til neste byggetrinn ligger inne på statsbudsjettet som legges frem på mandag, og fortsatt ligger inne når den nye regjeringen har satt sitt bumerke på budsjettet.