Har sittet og gått igjennom Nasjonal Transportplan (NTP), og skal si det ikke er oppløftende for oss i Finnmark. Det er nedgang i bevilgninger enda både Frp og Høyre lovet så mye til Finnmark.

Jan Henrik Fredriksen sto frem i Sør Varanger og lovet nye veier, ny flyplass, ny hurtigrutekai med Frp i regjering dette var i 2013. Frank Bakke Jensen sa at med Høyre i regjering vil Finnmark få mye mer til veier dette ble også sagt i 2013.

NTP i grove trekk: Vi går ned fra 614 mill i året til 95 mill i året, det kalles storsatsning. Ingen nye riksveiprosjekter kun ferdigstillelse av påbegynte prosjekt. Det tildeles 569 mill til riksvei prosjekter 2018-2023. snitt i året på 95 mill. I forrige periode var det 2475 mill. snitt i året 614 mill, Fiskerihavn 98 mill 2018-2023 snitt 16 mill i året.

Forrige NTP var det 240 mill snitt på 60 mill i året. Det som er positivt er at man fremskynder utvidelsen av Kirkenes lufthavn med tre år, den lå i den gamle NTP siste periode. Og det andre positive er Skarvbergtunnellen som får 765 mill 127 mill i året. Bypakken i Hammerfest samfinansieres med bompenger.

Man skryter av at man bruker så mye penger på NTP, men det er ikke i Finnmark, men i sentralestrøk av kongeriket. Så samferdselsøftet i Finnmark kan vi skyte en hvit pil etter.