Ordfører Cecilie Hansen ber kommunestyret være med på å anmelde Norilsk-Nikel-konsernet til politi og økokrim for brudd på forurensningsloven. Om det nytter er et godt spørsmål. Som symbolsk handling er det i hvert fall synlig og tydelig nok. I likhet med tidligere ordfører Linda Beate Randal i sin tid, tar Hansen nå til orde for lokalt politisk påtrykk, i håp om at norske og russiske myndigheter skal høre etter. Sør-Varanger ligger fortsatt like langt fra Karl Johan som Trevi-fontena i Roma gjør.

Det er skammelig å måte erkjenne at vår geografiske beliggenhet dessverre har ALT å si i denne saken. Hadde nikkelverket vært fire mil fra Oslo sentrum, hadde nok påtrykket fra Norge vært langt hardere og man hadde ikke funnet seg i tiår på tiår uten handling.

Da den nye Kirkeneserklæringen ble lagt frem med statsministre og utenriksministre fra hele Barentsregionen og EU til stede, innrømmet ministrene at forurensningen fra nikkelverket er en sak man ikke har lyktes med å løse. Det er ganske påfallende at det var Sveriges utenriksminister Carl Bildt som tok tak i tema, og ikke verken Norges eller Russlands statsminister. Sannheten er at man nå har bak seg tyve år uten at denne saken er kommet så mye som en millimeter nærmere utslippskutt.

Da Syse-regjeringen på grytidlig nittitall bevilget 300 millioner kroner til å hjelpe Russland med rensesaken, var det nok ingen som trodde, eller forutså at dette ikke kom til å lede noen steds hen. For noen år siden trakk norske myndigheter også bevilgningen tilbake, fordi det er hensiktsløst å holde liv i en bevilgning som aldri fører til noe, naturlig nok. I dag og i de senere år har nikkelverkets eiere tjent mye mer enn nok til å bygge nytt, moderne smelteverk mange ganger. Hvis de bare ville.

Smelteverket får likevel fortsatt helt ustraffet slippe ut langt mer svoveldioksid enn selv russiske myndigheter har satt som øverste utslippsgrense. Det ser ikke ut til at russiske miljømyndigheter har noe som helst verktøy til å pålegge Norilsk-Nikel verken rensing eller andre tiltak mot elendigheten som spys ut. Ikke har sentralmakten i Moskva satt makt bak rensekravet og ikke ser det ut til at lokale eller regionale myndigheter har noe som helst de skulle ha sagt i sakens anledning.

Forurensningen går ut over naturen på norsk side, det er godt dokumentert. Men den rammer både folk og natur på russisk side langt hardere. Det er på russisk side man virkelig merker forurensningen direkte på kroppen.

Gang på gang gjennom disse tyve årene har det her fra lengst nordøst vært påpekt at Norge må trykke mye hardere på russiske myndigheter i denne saken. Uten at vi er blitt hørt. Det er nesten så man betviler at Norge overhode har tatt opp saken de siste femten år. Sleivete sagt kan det se ut som at norske myndigheter har slått seg til ro med at smelteverket kommer til å ramle sammen snart, uansett. Men også det har vært spådd i snart to tiår. Vi ser ikke annet enn at verket driftes og gifta spys ufortrødent ut fortsatt. Innbyggerne i Petsjenga fortjener gode, trygge arbeidsplasser og et godt naturmiljø der de lever og bor. Dagens Norilsk-Nikel-konsern har råd til begge deler og kan samtidig tjene gode penger likevel. Hvis Russland virkelig ønsker å fremstå som et moderne samfunn som tar miljøansvar, slik de sier i festtalene, er Nikel et meget godt sted å begynne.