Næringslivet i Sør-Varanger er for tiden inne i en omstillingsperiode. Dette gjelder også for alle handelsbutikkene rundt på Kirkeneshalvøya. Straks varsellampene lyser, er det derfor viktig at de straks tar grep om egen utvikling. Det kan særlig Sør-Varanger Avis skrive under på - etter egne erfaringer.

Flere av sentrumsbutikkene rundt Kirkeneshalvøya har de siste årene slitt med sviktende inntekter. Årsakene er mange og varierer fra butikk til butikk. Likevel påvirker ytre årsaker. Det kan være alt fra arbeidsledighet etter gruvekonkurs, sanksjoner mot Russland, økende netthandel, etablering av nye kjøpesentre og nye butikker.

Dette er bare noen av forklaringene på hvorfor det blir stadig blir tøffere i kampen om kundene.

Vi kan oppfordres til å handle lokalt, følge våre gamle kjøpsvaner og våre forbruksmønster. Men myten om den rasjonelle forbruker (homo oeconomicus) viser at kundene ikke er så rasjonelle som vi selv ofte tror. Det var også de som advarte mot å bytte hest mot bil, i sin tid.

I kjærlighetslivet er det ikke så lett å velge hvem man faller for, så hvorfor skulle det være så stor forskjell i valget mellom kjeder eller produkter? At de fleste butikkene i Kirkenes fremdeles omtaler den digitale hverdagen som et problem, fremfor å se nye muligheter - kan fort bli en dyr lærepenge.

Innen sport virker imidlertid kundene i Sør-Varanger lojale - for totalomsetningen av sportsvarer har økt med flere millioner kroner i takt med nyetableringene. Men det er åpenbart ikke plass til alle.

Konkursen til G-Sport viser tydelig hvordan de etablerte butikkene i markedet mister fordeler, straks nye konkurrenter kommer inn. Konkurranse er i seg selv godt for kunden - men det kan også bli for mye av det gode. Derfor bør butikker som oppdager en knallhard hverdag i Kirkenes, stadig se seg om etter nye markedsmuligheter.

Det er en lærdom ikke minst Sør-Varanger Avis og alle andre i mediebransjen har fått merke hardt de siste årene.

Boken «Blue ocean strategy» forklarer godt hvordan bedriftene bør posisjonere seg strategisk ut i fra konkurranseforholdene. Teorien bygger på hvordan man kommer seg ut av det «røde havet» der alle spiser hverandre opp. Sliter man i markedet kan det fort være lurt å komme seg over til det «blåe hav» - mens det ennå er tid.