Høsten 2016 igangsatte Sør-Varanger kommune et indremedisinsk prosjekt kalt «Næringsvennlig kommune». Et prosjekt helt i tråd med ambisjonene til Ordfører om å omstille Sør-Varanger til å bli landets mest næringsvennlige kommune.

Næringslivet kan ofte være litt skeptiske til slike prosjekter. Prosjekter med forståsegpåere som konsulenter og byråkrater, og der resultatet alt for ofte støver ned som en fin rapport i en skuff. Likevel stilte både næringsliv og næringshagen opp, og vi deltok alle aktivt i arbeidet med prosjektet Næringsvennlig kommune.

Om utgangspunktet var en gjeng skeptiske og kun måteholdent forventningsfulle aktører, så var det likevel først ut en positiv stemning. En opplevelse av at kommunen prioriterte et tettere og bedre samarbeid med næringslivet for å skape flere private arbeidsplasser og større lokal verdiskapning.

Etter hvert ble dessverre tempoet i prosjektet lavere, og spørsmålene om hva kommunen egentlig ville, de ble stadig flere. Utover våren 2018 kom svaret. Sør-Varanger kommune manglet ressurser for å prioritere arbeidet med prosjektet næringsvennlig kommune. Videre oppfølging var foreløpig lagt litt på vent. Responsen fra næringslivet var skuffelse, og ikke så rent få «hva var det vi sa».

Så fikk vi alle en gledelig overraskelse nå i høst. Sør-Varanger Kommune hadde funnet rom for ansettelse av en næringssjef, og Magnus Mæland skulle tiltre stillingen allerede 1. november. Etter mange års anmodning opplevde næringslivet nå å bli hørt og imøtekommet. Et tydelig kontaktpunkt for samhandling, en konkret prioritering av vekst og utvikling. En offensiv og ambisiøs Magnus ble tatt godt imot som det mest næringsvennlige tiltaket vi kunne ønske. Dette var virkelig bra!

Og så kom budsjettbehandlingen. De fleste har nok hørt og lest de dystre spådommene om en demografisk utvikling der vi har mistet 200 elever i barneskolen de siste årene, og der eldrebølgen allerede begynner å slå innover oss. En utvikling kommunen ønsker å møte med et budsjett basert på hvor utgiftsbelastningen vil komme.

En ansvarlig tilnærming og et ansvarlig budsjett som sørger for dekning inn mot de kommende utgifter. Men også et defensivt budsjett. Et budsjett fullstendig blottet for tiltak for å kunne snu den negative trenden i kommunebudsjettet med mindre inn og mere ut. Et budsjett fullstendig blottet for tiltak som vil endre de befolkningsmessige utfordringene og for tiltak som kan bidra til økt verdiskapning og vekst.

Med unntak av næringssjef Magnus Mæland. For næringssjefen var ikke bare et symbolsk viktig resultat av arbeidet med å bli en mer næringsvennlig kommune. Næringssjefen var et helt nødvendig resultat og tiltak for å nettopp kunne snu en dyster trend.

Et tiltak der kommunen tross tøffe tider, likevel anerkjente verdien og behovet for samspill med næringslivet for å skape flere lokale arbeidsplasser i privat sektor, og med det øke inntektsgrunnlag til kommunekassa.

Og så. Kommunestyremøtet 11.12.18. Næringssjefstillingen halvveres. Etter kun i overkant av en knapp måned. Hva er dette for spill? For en innsparing på 400 000,- så fjernes nå det eneste næringsvennlige og det eneste offensive tiltaket i kommunebudsjettet!

Er dette ansvarlig politikk? Igjen, ja, et utgiftskontrollert budsjett som kan holde oss borte fra Robeklista og også borte fra å ende opp som Gresk økonomi. Men dessverre et budsjett som ikke vil kunne snu skuta som stadig vekk styrer videre inn over mørkere farevann. Og hva gjelder troverdighet i det videre samspill med næringslivet? Jo den blir det vanskelig å hente tilbake fra vi som nå føler at vi bare er blitt holdt for narr.

Det er vanskelig å finne meningen med dette spillet. Hvem er vinneren? Tilsynelatende er vi bare alle tapere. Tapere av et spill med maktkamp, ressurskamp, politisk markering og symbolpolitikk. Et spill der vi internt i det samme laget bare jager mot hverandre i stedet for å samle oss sterkere slik at vi i fellesskap vil være i stand til å møte de store utfordringene vi har rundt oss.

Vi var vel mer forberedt på en ny runde opprop mot eiendomsskatt. Dette så vi derimot ikke komme.

Guro Brandshaug
Daglig leder, Kirkenes Næringshage