Men en slik mobilisering av mennesker, så viktig den enn er, betyr ingen automatisk slutt på all mobbing verken av barn eller voksne. Like lite som politikerne kan vedta at Sør-Varanger er en mobbefri kommune, gjør ikke et fakkeltog i seg selv slutt på uvesenet.

Det som virkelig kan bidra til å få mobbeomfanget ned har likevel sammenheng med den mobiliseringen vi var vitne til og deltok i på søndag, og det er bevisstgjøring. Dette toget, at over 500 viste at ja, vi bryr oss At Trine Randine Lund satte ord på hva mobbing gjør med den som mobbes og hvordan man bærer det med seg gjennom hele livet, er både opplysende og bevisstgjørende. At mobbing blir et tema det snakkes om rundt middagsbordene hjemme, i barnehagene, i skolene, på foreldremøtene, på lærerrommene, i friminuttene, på møteplasser der voksne treffes, på arbeidsplassene, i idrettslagene, i lag- og foreninger, det har 500 mennesker vært med å si at ja,- dette skal vi fortsette å formidle. Hver dag.

«Barn gjør ikke som de voksne sider, men som de voksne gjør.» Også når det gjelder mobbing, baksnakking og såkalt skittslenging, som det gjerne heter i voksenverdenen, så er vi som er voksne rollemodeller og setter standard for hva som er tillatt og ikke. Sålenge vi tillater mobbing i voksenverdenen, legitimerer det også at uvesenet får fortsette blant barn og unge. De både hører, ser og leser hvordan voksne snakker om hverandre. Sosiale medier, filmer, realitets-tv, til tider også såkalt fjernsynshumor er med på å sende signaler til både voksne og barn som påvirker holdninger knyttet til hva som er greit å si og ikke. Dette farger vår omtale av hverandre, enten vi liker det eller ikke, - og det gjenspeiles selvfølgelig i barnemunn.

Ord er makt. I voksnes verden og i barns verden, og mobbing og hersketeknikker er måter å drive maktutøvelse på, skaffe seg posisjon i flokken, spise eller bli spist, eller spise eller frykt for å bli spist selv.

I dagens Sør-Varanger Avis forteller for eksempel Bernt Nilsen om hvordan han blir utskjelt på sosiale medier, hvordan voksne folk heller bruker facebook til å snakke nedsettende om han som person og hans meninger, eller hva man tror han mener, i stedet for å ta en ordentlig debatt direkte med han. Er ikke også dette mobbing? Jo, det er det i høyeste grad.

Eksempelet Nilsen er ikke det eneste der voksne mobber voksne på samme facebook. Slår vi ned på det, når vi ser det? Kaller vi en spade for en spade og definerer mobbingen der og da? Vi har vanskelig for å tro at så mange kan svare ja på det spørsmålet.

Hvis vi tror at ikke barn farges av dette og hvis vi tror at ikke barn hører oss voksne når vi snakker nedsettende om andre mennesker, tar skammelig feil.

Bevisstgjøring om hva mobbing er og hvorfor det oppstår, idag, i morgen, i overmorgen, neste uke, ukene etter, ja hver eneste dag, det hjelper. Men det krever innsats. At vi alle går i oss selv. Hver eneste dag.