Ikke bare fordi det er så mye bær i år, og den ble moden så altfor tidlig på grunn av en varm og fin forsommer. Neida, debatten dreier seg om eiendomsretten til multebæra på privat grunn. Om det er allemannsretten som gjelder overalt, eller om private grunneiere har noen som helst rett til å si stopp ved myrkanten; hit, men ikke lenger. Foreløpig er det i realiteten fortsatt uklart hva som er riktig tolkning av lovverk og avsagte dommer.

Som en privat grunneier til nettopp ei multemyr, må undertegnede innrømme at debatten følges med særskilt interesse.

Det er interessant å registrere at mange er svært opptatte av de relativt få myrene som er på privat grunn. Samtidig som vi alle vet at det er Finnmarkseiendommen, FeFo, som eier godt over 90 prosent av all grunn i dette fylket. Multebærland av alle kategorier, definisjoner og ikke minst størrelser inkludert. Og i forhold til innhøsting av multebær, er det dessverre altfor få som etter vår mening benytter seg av muligheten til å plukke denne fantastiske bæra vi har så kjempeflott og god tilgang til her nord. Langt over halvparten av bæra som modnes her, blir dessverre stående igjen på myrene. Uten verken å havne i frysebokser eller på syltetøyglass. Dette er langt mer betenkelig enn at noen få og relativt små grunneiere står fast på at de også har eiendomsretten til bæra som vokser på deres eiendom.

Multeplukking og bærplukking generelt er en utdøende matauke-aktivitet i vår kommune, som i Finnmark forøvrig. Dette er fryktelig trasig, både matmessig og ikke minst kulturelt. Multebæra har en helt sentral plass i vår lokale matkultur. Den var også en av årsakene, sammen med god tilgang på fisk i vann, elver og sjø, til at nettopp dette området ble oppfattet som et eldorado dengang valget stod mellom nord og Amerika for både døler og finlendere som tok seg nordover for 150-200 år siden.

Fortsatt idag er det både nok bærmyrer og ikke minst bær, også i en normal sommer, til alle som orker å ta turen ut og plukke. Vårt ønske er at de yngre generasjoner etterhvert også skal innse dette og bli ivrige bærplukkere. År for år ser og registrerer vi færre bærplukkere i skog og mark,- ikke flere. Det skyldes i hvert fall ikke privat eiendomsrett. Men at man frivillig går glipp av gode naturopplevelser, kortreist mat og ressursutnytting på sitt beste, og i stedet velger å eventuelt kjøpe alt sitt syltetøy på nærmeste matbutikk.