Der er tema ganske enkelt: hva må til og hvordan legge best mulig til rette for en best mulig utvikling i Sør-Varanger? Det er Kommuneplanen som skal rulleres. Kommuneplanen er dokumentet som trekker de store linjene, setter opp de langsiktige målene og behovene, samtidig som man forsøker å tidfeste når de enkelte mål eventuelt skal/bør være nådd.

Vår oppfordring er helt klar. Er det et offentlig møte der DU, bygda di, bydelen eller gata di har en mulighet for å spille inn til politikere og administrasjon hva som er viktig der du bor og lever, så er folkemøtene om kommuneplanen stedet du bør stille opp og si ditt. Her er det påvirkningsmuligheter og åpning for å få innflytelse på utformingen av fremtidsplanene.

Det er store og viktige spørsmål som må besvares i det dokumentet som nå skal rulleres og oppdateres. For eksempel i forholdet mellom by og land. Kirkenes, Hesseng, Sandnes og Bjørnevatn på den ene siden, og distriktene på den andre. Hvordan legge best mulig til rette for næringsliv og bosetting kommunen rundt, er helt sentrale spørsmål i dette. Skal det i det hele tatt legges til rette fra offentlighetens side for å få til næringsutvikling og økt bosetting i distrikts-sør-varanger? I så fall hva må til? Hvilke konsekvenser får det for skolestrukturen i kommunen, for eksempel? Og på hvor det skal være barnehager i drift, bibliotek, eldreboliger, ungdomstilbud og andre kommunale tjenestetilbud?

Eller er det riktigere ut fra den stramme kommuneøkonomien å sette strek for kommunale tilbud i distriktene og kun satse på Kirkenes og de sentrale stedene i kommunen? Der det skal investeres i havneutbygging og infrastruktur i milliardklassen og kanskje komme flere hundre, nye arbeidsplasser? Hvilke konsekvenser får i så fall det for det Sør-Varanger vi kjenner idag? Og hva er best for befolkningen og for kommunens fremtidsmuligheter?

Hvor skal det legges til rette for ny boligbygging? Hvordan skal fremtidens Kirkenes sentrum være i øst-fylkets største handelsby? Har man gitt opp planen om fortetting etter hvert som store handelsbygg er kommet opp, og fortsatt skal komme opp utenfor byens gamle sentrum? Skal vi kanskje ikke ha «ett» sentrum mer? Skal hurtigruta tilbake til sentrum? Og hva betyr det inn i fremtiden at Sør-Varanger er en såkalt "turistkommune"? Hva med kulturhus og kultursatsing, barne- og ungdomstilbud generelt?

Hva svarene på alle disse spørsmålene, og sikkert mange flere skal bli, har altså DU anledning til å være med og påvirke. Hvis du stiller på folkemøte der du bor, - og eventuelt i Kirkenes.