I forkant av skolestart ifjor høst, var det et sterkt fokus på problematikken mobbing i Sør-Varangers skoler. En fortvilet mor fortalte om mobbingen hennes sønn hadde vært utsatt for, og som resulterte i at den lille familien forlot Sør-Varanger. Belastningen ved å bli var for tøff.

Nå er det skolestart igjen og det hviler et stort ansvar på enhver forelder å bidra til at ens egne unger ikke mobber og plager andre. Det betyr at det er enhver forelders oppgave å snakke med ungene sine og jobbe aktivt for at barnet/barna går ut i skolehverdagen med gode holdninger i forhold til enhver annen medelev. Det er også enhver forelders oppgave å følge med på hva barna gjør, også utenfor skolegården. Erting, plaging og mobbing er like vondt på fritiden som i skoletiden.

La årets skolestart bli starten på et så mobbefritt skoleår som overhode mulig. Det er oppnåelig dersom hjem og skole i fellesskap samarbeider og tar dette på det alvor alle ungene våre fortjener.

Alle som er blitt mobbet, i barnehage, skole, på fritiden, på jobben, over mobiltelefon eller i sosiale medier på nett, vil på en eller annen måte bære med seg de vonde opplevelsene resten av sitt liv. Vanskeligst er det å oppleve at ens eget barn blir utsatt for mobbing. Sjelden føler man seg så maktesløs og så uten virkemidler til å kunne gjøre noe med det. Spesielt ikke dersom skole, barnehage, foreldre man konfronterer, eller andre med midler til å hjelpe, likevel ikke hjelper. Mange foreldre og foresatte ikke tør ta bladet fra munnen. Noen melder fra til tilsynsmyndigheten, som er Fylkesmannen, men svært mange lar være å si ifra, lar være å fortelle lærere, og konfrontere skoleverk, av frykt for ikke å bli tatt på alvor. OG av frykt for at mobbingen skal bli verre. Vi har hatt mange av dem på vårt kontor gjennom årene, og å stå frem i avisen er det siste de tør. Av frykt for både folkesnakk og ikke minst represalier. Frykten mange har for konsekvensene av å fortelle hvordan de egentlig har det, i et lite lokalsamfunn som Sør-Varanger, er skremmende. Det er jo ikke sånn det skal være i et godt lokalmiljø.

I norsk skole og i det norske samfunnet er det per definisjon nulltoleranse for mobbing. Det er ikke slik i virkelighetens verden. Dessverre kan ingen vedta at dette samfunnsproblemet skal opphøre. Det har ikke opphørt på de 50 årene som er gått siden vi begynte på skolen, og foreløpig ser det ut som at de som mobbes ikke kan forvente at plagingen skal ta slutt. Det er fortsatt den som utsettes for mobbing som tvinges til å forlate skolen, nærmiljøet og hjemmet. Mobberne får bli. Altså er det mobberne som vinner. Gang på gang og hver eneste gang. Virkemidler for å straffe, og eller stanse mobbere, gi dem den hjelpen de sannsynligvis også trenger, har vi fortsatt ikke per idag. Det er et stort tankekors. Og så lenge det å mobbe ikke har noen konsekvenser, og mobberne ser at alt blir som før for deres del, er tilbakemeldingen tydelig og klar fra skole og samfunn; det er aksept for mobbing, uansett hvor mye voksne preiker om det motsatte! Det kan ikke Sør-Varanger leve med. Verken i skolene eller i lokalsamfunnet generelt.