Når vi i dag er vitne til den utrolige likegyldighet som råder med henhold til i det minste å gjøre et forsøk på å utbedre det som bare etter ett og et halvt år holder på å skje med veien fra begynnelsen av Bjørnelvdalen til Storfjellet. 

Alt etter et halvt år begynte setninger og sprekkdannelser å gjøre seg merkbare. Det strekker seg nu over flere hundre meters lengde, og er i dag ikke er gjort noe som helst med for å utbedre.

Det skulle ikke være noe stort problem, ei heller den store kostnaden å sørge for å tette sprekkdannelsen som bare føre til fukt og teledannelse i økende tempo. I vårt naboland Finland er de snar til å utbedre denne form for skade.

På nevnte strekning ble det heller ikke fjernet tilstrekkelig med telegivende masse, på tross av at det i nærheten fantes nærmest ubegrenset med stensettingsmasse tilgjengelig. 

Man kan på dette grunnlag stille et berettiget spørsmål om den økonomiske side.

Er det nærmest tvilsomme arbeid som ble utført med å utbedre en vei som bare etter ett og et halvt år er i sterkt forfall, forsvarlig med de kostnader og ulemper det påfører de berørte parter og skattebetalere? Jeg bare spør.

Pasvikdalens befolkning fortjener bedre enn dette. Det fremsto et håp om bedre fremkommelighet ved starten av utbedring av og på Fv 885. Med den utvikling man ser i dag, er dette håp i ferd med å forsvinne. Dette sett i lys av at den videre satsing med videre bevilgning fremover er høyst usikker, ut fra de opplysninger som foreligger.

Kan man også stille et spørsmålstegn ved fylkets ansvarlighet ved de opplysningene til de bevilgende myndigheter? Kanskje også til Statens vegvesen?

Hva med den påbegynte strekning på Langvasseid. Blir den ferdig i høst?

Jeg oppfordrer Sør-Varangers ordfører, samt fylkets representanter som besøker Sør-Varanger i de nærmeste dager i forbindelse med åpningen av nybroen ved Elvenes, til å gi en forklaring for alle berørte parter om Fv 885 og den fremtidige utvikling. 

Det med hensyn til de økonomiske utsikter i fremtiden. Uten sammenligning forøvrig, se til Hæhre og de de har utrettet.