I tillegg skal de møtes til jevnlige treningssamlinger.

At dette vil styrke det sportslige samarbeidet, slik leder for aldersbestemt fotball i KIF, Silja Støyva Arvola, ønsker seg, er det ingen tvil om. Når prøveperioden på to år er over, regner vi tilogmed med at samarbeidet også vil bli utvidet til også å omfatte jentelag. Forhåpentligvis vil også andre idretter komme med etter hvert som årene går og samarbeidet blir fast og godt.

Dette er et unikt prosjekt. Ikke bare idrettsmessig. I disse vanskelige tider mellom Russland og «vesten» knyttet til Ukraina, velger befolkningen i nord,- på begge sider,- å forsterke båndene og utvide kontakten. Det sier sitt om hvilken utvikling vi har hatt i samarbeidet i nord, - og ikke minst hvilket potensial og hvilken kraft det har til å se forbi storpolitiske vanskeligheter.

Fotballigaen, med kamper og samlinger gjennom vinteren, kommer på mange måter også på et svært så gunstig tidspunkt. Først som et lys i mørket i en vanskelig storpolitisk tid mellom våre to land. Så i forhold til den pågående debatten om hvordan vi forholder oss til hverandre mellom folkegruppene her i grenselandet. En debatt utløst av formannskapsmedlem Agnar Jensens uttalelser om russere i et formannskapsmøte, - og ordfører Cecilie Hansens betimelige spørsmål i etterkant om den harde kald krig-retorikken er i ferd med å skade forholdet mellom russere og nordmenn i Sør-Varanger. Den underliggende bakgrunnen for hennes spørsmål er opplevelser av at vi ikke alltid er flinke nok til å tenke over hvordan vi omtaler hverandre og forholder oss til hverandre. I dagens avis underbygger Liza Stepanova dette. Hun har selv bodd i Sør-Varanger i tyve år og er tydelig på at ikke alt er så idyllisk som mange ønsker å tro og hevde.

Vi har sagt det før, og sier det igjen; dette er en problematikk som må snakkes om i det åpne rom. En problematikk vi ikke må legge lokk på og tie ihjel.

På denne bakgrunnen har den nye grenseoverskridende fotballigaen en nøkkelrolle som blir uhyre viktig for fremtiden. Og det på akkurat samme måte som alt annet samarbeid vi bygger mellom landene. Gjennom fotballigaen den blir unger på begge sider godt kjente med hverandre og kan bygge gode vennskap. «Man kriger med sine uvenner, ikke med sine venner», heter det i et gammelt jungelord. Kjennskap, kunnskap og felles møteplasser er beste medisin mot fordommer, hets og uvennskap i det små, som i det store. Vi kan ikke forvente å få bukt med en mobbeproblematikk blant barna våre i skoler og barnehager når heller ikke vi voksne avstår fra å forholde oss anderledes til russere eller andre folkegruppe i vår midte.