Tilbudet på Nordmo gård er i tråd med regjeringens Demensplan 2020, der helse- og omsorgsminister Bent Høie skriver i forordet: «Målet med denne planen er derfor å skape et samfunn der mennesker med demens kan være deltakere. Vi må få lov til å være hele mennesker – også når vi er syke!»

Tilbudet har eksistert i fem år, og kommunen betaler for fire plasser. Innehaverne av Nordmo Gård, Anne-Lise og Thormod Hoel sier at de har kapasitet til å tilby seks dagplasser.

På gården får alle delta i aktiviteter knyttet til gårdsdrift, og får oppgaver som de er i stand til å utføre. Å være med på arbeidet med vedhogst og kjøring eller snørydding, gir mestringsfølelse og bygger opp selvfølelsen.

Det er følelser som ikke alltid er tilstedeværende hos en som er rammet av demens, men som er så utrolig viktige.

Vi i demensforeningen får bare positive tilbakemeldinger fra pårørende som har erfaringer fra Nordmo gård. Anlegget som er bygget opp, er enestående med tilrettelegging for rullestolbrukere. De har utstyr som elvebåt og scooter, slik at brukerne får oppleve naturen rundt i Pasvik på flere måter. Ekteparet Hoel blir beskrevet som omsorgsfulle og forståelsesfulle. De har et nært samarbeid med kommunens demensteam og man kan altså ikke få fullrost dette tilbudet nok.

Sør-Varanger kommune har signalisert at de vil fjerne dette tilbudet fra neste år. Det de argumenterer med er at kommunen ikke har råd. Vi vil oppfordre kommunen til å legge mer vekt på de menneskelige behovene, både de som bruker tilbudet og deres pårørende.

Når ektefellen er på Nordmo gård, får pårørende hvilt ut, og får muligheter til aktiviteter som ikke er så lett å få gjort når den syke er hjemme.

Det er ikke bare pensjonister som rammes av sykdommen demens. Noen pårørende er fortsatt i jobb, og enkelte blir sykemeldt på grunn av den store belastningen det er å leve sammen med en som er demenssyk. Et pusterom som Nordmo gård tilbyr, er veldig viktig og en stor avlastning for de pårørende.

Regjeringen har varslet at de vil fremme forslag om at kommunene skal få en plikt til å tilby dagaktivitetstilbud fra 2020.

Både syke og pårørende vil ha en lettere hverdag, dersom de har et godt dagaktivitetstilbud. Jo lenger en person med demens kan bo hjemme, jo mer er det å spare. Det er også vel kjent at kapasiteten på sykehjemmene i vår kommune er sprengt.

Det er nå flere som må bo på dobbeltrom på grunn av plassmangel.

Sør-Varanger kommune tilbyr i dag dagaktivitetsplasser ved Kilden og Utsikten. Gode tilbud, men dette er ikke nok. Kapasiteten er allerede sprengt. De som har behov i dag, må dele på disse plassene, slik at alle får noen dager hver.

I tillegg er det mange som sitter hjemme uten noe tilbud.. Det er mange fortvilte pårørende som kontakter demensforeningen og spør om hva de skal gjøre.

Sør-Varanger demensforening ber politikerne om å stemme for at tilbudet på Nordmo gård fortsatt skal bestå.