Da sa Kommunestyret: La det bli skole! Og det ble skole. Men Komite og Formannskapet så at skolen var tegnet, og løp. Og det ble aften, og det ble morgen, første dag.

Og det ble morgen, første dag. Pressemelding! Og i form av, ingen bilder, to minutter på statsbudsjett. Og kanskje det var, rent tilfeldig, og lite gjennomtenkt. Og det ble aften, og det ble morgen, andre dag.

Og det ble morgen, annen dag. Spekulasjoner! Og sure kommentarer på internett, arbeidsledige Og kanskje ordfører og Ap, var uenig, siden de rømte

Og det ble aften, og det ble morgen, tredje dag.

Så ble himmelen og jorden med hele sin hær fullendt. Og Kommunestyret fullendte på den syvende dag det verk som de hadde gjort, og de hvilte på den syvende dag fra all den gjerning som de hadde gjort.

Men barna velsigner skolen sin; for på den hviler de, den som Kommunestyret skapte.

Valget av et trøndersk firma til å bygge den nye 9910-skolen, framfor den lokale entreprenøren Kirkenes Byggservice, skapte naturlig nok debatt og kritiske kommentarer da vedtaket ble kjent torsdag.

Vi mistenker forsåvidt ikke noe skitten spill i rekkene i denne saken. Men måten politikere og administrasjon har holdt tett lokk over hele anbudsprosessen er som skapt for å gi vann på diverse konspirasjonsmøller.

En åpen prosess, med planer, tegninger og forslag fra entreprenørene fullt synlig for debatt og avklaring i offentligheten er vanlig praksis for store offentlige prosjekter. Se bare på debattene rundt Utøya-monumentet og Regjeringskvartalet.

Men i skolesaken har ingen utover den harde kjerne på kommunehuset fått ta del i noe som helst. Og selv etter vedtaket i formannskapet tok det et døgn før selv høyst begrenset informasjon, uten anbudssummer, ble sendt ut.

Vi gir håndteringen karakteren ’lite godt’.