En dato som for svært mange av oss som har levd en stund betyr det samme som dagen vi «alltid» markerte i yngre år for å sette kvinner og kvinners rettigheter på dagsordenen. Likevel er det ikke mer enn 42 år siden dette ble kvinnenes internasjonale dag. Dagen for å markere at likestilling og likeverd ikke er noen selvfølge. Verken i Norge eller i resten av verden.

Og selv om vi er kommet langt her til lands, er vi fortsatt ikke i mål. I tillegg er behovet for søstersolidaritet med kvinner over hele verden minst like stort som for 42 år siden, uten at det har fått kvinner (og menn) til å gå på barrikadene på samme måte som for to-tre tiår siden.

Når fokus og engasjement for likestilling blir mindre og mindre, lurer faren for tilbakefall av rettigheter bak neste sving. Dersom vi ikke er årvåkne nok. Det er uten tvil dette som har fått engasjementet foran dagen idag til å blomstre opp akkurat dette året. Legers ønske om å kunne reservere seg mot å henvise kvinner til abort har vakt et glødende engasjement og fått gamle og nye kvinneaktivister ut på gater og torg for å bidra til at dette ikke blir gjennomført. Man oppfatter denne saken som at abortkampen fra tidlig 70-tall settes i revers.

Vi skulle ønske oss at dagens kvinnegenerasjoner tar med seg årets engasjementet også til andre viktige politikk-og samfunnsområder der kvinner fortsatt kommer dårligst ut og på den måten bidrar til å revitalisere 8. mars. Ikke minst i forhold til kampen mot vold i nære relasjoner, men også på områder som likelønn og pensjon.

Igår kom det frem fersk statistikk på at kvinner med barn nå tjener like godt som kvinner uten barn i Norge. Altså at arbeidslivet verdsetter mødre bedre enn tidligere. Det er svært bra. Men gapet mellom menn og kvinner er ikke blitt mindre. Det er fortsatt menn som kommer best ut når lønnsutbetalingene telles opp.

Behovet for Kvinnedagen i kampen for å bedre menneskers livsvilkår verden over er minst like stor som før. Å få nye generasjoner kvinner til å gå på barrikadene for undertrykte medsøstre ute i verden, ikke bare 8. mars, men i hverdagen, er en enorm utfordring. Men ingen skjevheter, verken i Norge eller ute i verden går over av seg selv. Enhver forandring må begynne med «the man in the mirror», som Michael Jackson så riktig synger.

Omskjæring og tvangsgifte, menneskehandel og sexuelt slaveri, undertrykking og maktmisbruk. Vi VET så inderlig vel at dette skjer. Vi kan ikke gjemme oss bak at vi ikke har kunnskap om elendigheten. Derfor er 8. mars en uhyre viktig dag å vise solidaritet med alle undertrykte kvinner og barn over hele verden. Mennesker som ikke har muligheter for å klare kampen alene for sine basale menneskerettigheter. Den utfordringen er min, din og alles. Hver eneste dag.

Gratulerer med Kvinnedagen, hver og en!