Den politiske samarbeidskonstellasjonen som har vedtatt det kommunebudsjettet som nå settes i verk, har måttet ta mange upopulære kuttvalg. Å velge hvor man skal kutte i et fra før trangt budsjett, er alltid et valg mellom pest eller kolera. Og når 42 millioner skal kuttes, er det naturlig at ikke alle, verken partifeller eller partier utenfor den aktuelle samarbeidskonstellasjonen som sitter med makta, er fornøyde med resultatet.Det er dette bakteppet som har utløst facebookdisputten mellom Ap-leder Lena N. Bergeng og ordfører Cecilie Hansen (Sp), der også andre politikere etterhvert har hengt seg på. Ordføreren mener seg uthengt av politikerkollega Bergeng, mens Bergeng mener det er helt på sin plass å kritisere en ordfører for å ville sole seg i glansen av en flott kulturbegivenhet som ordførerens flertallskonstellasjon i kommunestyret har valgt å ikke støtte med så mye økonomisk tilskudd Ap hadde ønsket seg. Selv i et pengetrangt kriseår.Har ordføreren grunn til å føle seg såret og vonbroten, eller er en slik reaksjon kun politisk sutring over en krass kommentar en ordfører i kraft av sin posisjon bør tåle i det offentlige rom? Selv om den krasse kritikken kommer fra en politikerkollega og ikke fra «mannen/damen i gata»? Vårt svar er et klart ja. Politikere i fremtredende posisjoner må helt klart tåle mer og sterkere kritikk enn de fleste andre. Ikke som person, men i kraft av sin posisjon. Noe annet skulle selvsagt bare mangle.Men det er alltid en fare for å kaste stein når man selv sitter i glasshus. For som Lena N. Bergeng svært godt vet; det er uansett en ordførers oppgave og plikt å være tilstede og ta imot ministre og kongelige høyheter som kommer på besøk til en kommune, enten de liker det eller ikke. Om de har stemt for eller imot støtte til anledningen, er politisk motstander av ministeren, republikaner eller kongevennlig. Det skulle virkelig ha tatt seg ut om ikke Sør-Varangers ordfører stilte opp! Da hadde det i hvert fall blitt ramaskrik, for da hadde ganske enkelt ikke ordføreren gjort jobben sin. Så om det var så politisk klokt å kritisere ordføreren for å sole seg i glansen, er med andre ord noe helt annet enn Bergeng sin ytringsfrihet og rett til å gjøre det.Ap-lederen er selvsagt lei seg for at et godt formål hennes parti hadde støttet om de hadde sittet med flertallet i kommunestyret ikke fikk penger. Samtidig er det også slik at Arbeiderpartiet må ta sin svært betydelige del av ansvaret for den økonomiske situasjonen Sør-Varanger kommune er kommet i. Det er lett å si ja og både kaste stråleglans og sole seg i andres glans når alt ruller på skinner i fryd og gammen. Å bestyre ei tom kommunekasse gir ikke like godt grunnlag for like mye glitter og stas. En debatt om hvordan kommunestyret i fellesskap får skuta på kjøl igjen er nok i realiteten langt mer fruktbart enn å sette seg i hvert sitt hjørne og hakke på hverandre, slik man dessverre nå gjør. Ikke minst siden alle partiene har vært så ivrige med på å spise både avlingen og såkornet som er årsaken til at kommunekassa nå står ribbet tilbake.