I SVA er ikke hele Facebook-innlegget mitt gjengitt, men det er offentlig og kan leses der.

LES OGSÅ: Skivebom, Henning Bråten

Jeg prøver i innlegget å redegjøre for hva Eldresenteret er, forskjellen på institusjon og omsorgsboliger, funksjonene og nyansere de ansattes ansvar samt tiltale de som truer med å banke de ansatte opp med balltre.

Innlegget er rettet mot kommentarfeltet som ikke særlig hyggelig for de som står i det hver dag, og ikke artikkelen direkte. Derfor blir det litt generelt og upersonlig i språkbruken.

Jeg blir usikker på hvilken av holdningene mine du sikter til som gjør at de eldre trives mindre i omsorgsboligene. Jeg synliggjør forholdet mellom forventningene til tjenesten og det den faktisk er ment å levere, og jeg skjønner det er upopulært. Jeg ønsker i likhet med alle andre en bedre eldreomsorg hvor vi klarer å ta mer vare på de eldre. La det ikke være noe tvil om det.

Og jeg mener ikke at det skal være nødvendig å sitte alene på 17. mai så lenge man ikke ønsker dette, og er helt enig i at forholdene burde tilrettelegges bedre på høytidsdager. Den aktuelle dagen med de forutsetninger som ligger til grunn. skjønner jeg derimot hvorfor de ansatte agerte som de gjorde.

Og det er ikke ett utrykk for manglende omsorg for de eldre. De ansatte strekker seg langt utover det de er pålagt å gjøre med de forutsetninger og ressurser de har.

Du har nok helt rett i at det ikke er plass til mange beboere med rullestol samlet til felles måltid i leilighetene. Ut ifra bildene av leiligheten i SVA, ser det for meg ut som at det hadde vært plass til tre fire stykker rundt ett bord når ikke alle er i rullestol. Jeg beklager selvfølgelig om jeg tok feil.

Budskapet jeg prøvde å få frem var at på grunn av sikkerheten til beboerne, og spesielt med tanke på brann, samt bemanningen på 17. mai, var det ikke mulig og gjennomføre måltidet i spisesalen i 1. etasje. Det er ikke de ansattes feil.

Spisesalen blir betjent av dagsenteret i ukedagene og på svk.no står det "Dagsenter en ikke-lovpålagt tjeneste, men et tilbud Sør-Varanger kommune gir til hjemmeboende eldre/ funksjonshemmede som har mindre omfattende hjelpebehov. Tilbudet på dagsenteret skal bidra til variert kosthold, sosialt samvær, tilrettelagt aktivitet og være et avlastningstilbud for pårørende."  

Og videre: "Tilbudet gis ved Kilden dagsenter i Kirkenes. Kilden dagsenter er åpen 5 dager i uka, hverdagene mellom kl 09.00-14.00."

Jeg håper at tilbudet blir satt på dagsorden som en konsekvens av saken, og at det finnes rom til en utvidelse av tilbudet spesielt på høytidsdager. Så er jeg fornøyd som 3. vara til kommunestyret at jeg har vært med på å bidra til å ha opprettholdt tilbudet.

Mat og servering er ett annet tema som opptar mange. Maten blir levert i boks fra kjøkkenet til ca. 150 stykker (2011-tall). Men de ansatte serveres disse på tallerkener til beboerne i omsorgsboligene når de ikke får servering på dagsenteret.

På bildet av omtalte matboks står det med tusj: minustegn rent kjøtt. Jeg antar at beboeren selv har ønsket kost uten kjøtt og følgelig er lappebiff ikke egnet. Om resten av de som har bestilt matlevering fikk lappebiff etter oppsatt meny sies det ingenting om.

Legger man inn søkordet "wesselborgen kjøkken" på SVK.no kommer det opp en artikkel fra 2011 som sier: "Kjøkkensjefen forklarer at kjøkkenet har en sjuukersmeny, som sørger for at det blir god variasjon i kosten. -Samtidig har vi alternative menyer og tilpassede måltider for folk med spesielle behov, allergier, sykdommer eller generelt dårlig matlyst. Hun understreker at svært lite av maten er ferdigmat." 

Fra kommunens hjemmeside: "Matombringing er ikke en lovpålagt tjeneste, men Sør-Varanger kommune tilbyr dette som en del av praktisk bistand med formål om å sikre tilfredsstillende ernæring til hjemmeboende eldre og/eller funksjonshemmede som ikke er i stand til å lage middag selv." 

Etter å ha lest meg opp på hva som står på kommunens hjemmeside om omsorgsboliger, finner jeg følgende i samme avsnitt som ditt sitat:

"-Boligen er beboerens eget hjem. Beboeren betaler husleie og mottar hjemmetjenester på samme vilkår som for andre hjemmeboende. Personalet skal kunne yte tjenester i boligen hele døgnet om det er behov for det."

Og litt lengre ned på siden:
"Dette er ikke en lovpålagt tjeneste. Opphold i omsorgsbolig reguleres gjennom husleiekontrakter, jf. husleieloven. Tildeling av omsorgsbolig er et enkeltvedtak med de rettigheter og plikter som følger av forvaltningsloven."

Jeg mener det er bra reportasjen ble laget og at problemene i kommunen blir adressert. Men folk må tenke seg om flere ganger før de lar fingrene løpe løpsk på tastaturet og at problemene blir adressert der de faktisk hører hjemme.

Jeg mener at kommunen og de ansatte gir omsorg og at det blir uriktig og påstå noe annet. kommunen burde likevel tilrettelegge for mere omsorg og eldreomsorgen er langt ifra perfekt. Så håper vi at de 16 millionene kan komme de gruppene som er hardest rammet av kuttene, til gode i neste runde.

Så er vi helt enige at dagen hadde blitt mye bedre for de eldre med planlegging i forkant.