Vi har et velegnet og isfritt fjordsystem, samtidig som vi har flyplass, E6, nytt Sykehus og et godt og variert næringsliv. Dette sammen med vår nærhet til Russland og Finland, gir oss et unikt utgangspunkt.

I Høybukta vest er Statens Vegvesen i gang med reguleringsarbeid for en stamnett-terminal i samarbeid med Sør-Varanger Kommune og Kirkenes Maritime Park AS som vurderer etablering av en oljebase i samme området.

I Leirpollen har Norterminal startet et reguleringsarbeid for en havneterminal, og på Jakobsnes har Jakobsnes Utvikling AS startet en tilsvarende prosess. På KILA (slambanken) planlegger Tschudi et industriområde, også det med et eget kaianlegg.

Samtidig har nå Finland startet et utredningsarbeid for forlengelse av jernbanen fra Rovaniemi til Kirkenes.

Hvorfor er det sånn at alle disse samtidig har så omfattende investerings- og utbyggingsplaner? Kommende oljeaktivitet i Barentshavet sørøst forklarer arbeidet med Høybukta vest, og er vel kanskje også delvis en forklaring hos de andre aktørene.

Men de ser tydeligvis flere og større muligheter. Olje- og gassaktiviteten på russisk side og generelt stor internasjonal økning av aktivitet i Arktis er viktige elementer.

De største mulighetene ligger nok allikevel i åpningen av Nordøstpassasjen. Det er allerede stor skipstrafikk utenfor Finnmarkskysten, og prognosene sier at vi får en dobling fra 2014 til 2020, og en ny dobling fra 2020 til 2030.

Denne forventede økning i godstrafikken vil kreve bedre og mer kostnadseffektive logistikkløsninger, hvor tilgangen til moderne havneinfrastruktur for omlasting, lagring og redistribusjon av last vil være et nøkkelelement.

Det vil igjen representere en plattform for utvikling av internasjonal handel med råvarer, produksjon og foredling på stedet. Mulighetene for Kirkenes som en logistikkhub er derfor helt enorme.

Vi må derfor heie på og gjøre alt vi kan for at Kirkenes skal få utnyttet disse mulighetene. Men da må vi snarest skape et annet bilde av Kirkenes utad. At vi internt er uenig om løsninger er greit, men at vi for omverden fremstår som et vepsebol er ikke greit.

Jeg vet at etableringer i Kirkenes er satt på vent nettopp av den grunn. I et møte i Hammerfest i fjor høst fikk vi klar beskjed: «Samarbeid om alt dere kan, og konkurrer hvis dere må. Skal dere ha håp om å lykkes så MÅ dere stå samlet utad.»

Alle de navlebeskuende intriger som har ridd oss de senere årene må vi få slutt på. Vi må legge bort Bøkfjordkartet og ta frem globusen. Oppfører vi oss, så trenger vi ikke slå på TV`n for å oppleve bonanza.