. De frykter tap både av kompetanse og at også andre områder av gruvevirksomheten skal bli overlatt til andre enn gruveselskapets egne ansatte. Det er selvsagt ikke vanskelig å skjønne. Når en bedrift av såpass omfang som Sydvaranger Gruve sier de har som policy å kontinuerlig evaluere hva som er billigst til enhver tid, å ha egne ansatte, eller å sette selv kjerneoppgaver ut på anbud, kan det dessverre fort vise seg at utenforselskaper vinner. Som det har skjedd i dette tilfellet. I store deler av norsk næringsliv er denne måten å løse bedriftsoppgaver på blitt mer og mer vanlig i de senere år, enten man liker det eller ikke. For Sydvaranger Gruves del kan vi dessverre heller ikke se bort fra at årsaken til at man velger slike løsninger er et tegn på at dette er et gruveselskap med svært så presset økonomi.

Fagforeningen skal ivareta alle de ansatte på best mulig måte, og ønsker selvsagt å beholde enhver arbeidsplass i eget selskap så langt det overhode er mulig. Det er fagforeningens oppgave å forsvare hver enkelt arbeidstaker like godt, og ikke gjøre forskjell på om den ansatte bor lokalt her i Sør-Varanger, eller er pendler. Storparten av de 27 ved Sydvaranger Gruve som nå må finne seg annet å gjøre, eventuelt ta imot tilbud om jobb i Orica, her i Sør-Varanger eller andre steder, er allerede pendlere. Hvilken retning de eventuelt må reise i på jobb er derfor kanskje mindre interessant for dem i utgangspunktet. Hva vet vi. Men det er selvsagt alltid trist, uansett hvem som mister jobben og må gjøre dramatiske endringer i hverdagen sin.

Om vi skal trekke ut det som er positivt i outsourcingen denne gangen, så er det at oppgavene som er satt ut skal løses av lokale selskaper. Vi kan ikke stikke under en stol at for lokalsamfunnet her som et hele, er ikke en dreining fra pendlerarbeidsplasser til lokalt forankrede arbeidsplasser en ulempe. Snarere tvert imot ønsker vi alltid at absolutt flest mulig som jobber i denne kommunen, også bor her.

Nå er det lokalt ansatte hos både Orica og AS Oscar Sundquist som skal gjøre borings- og sprengningsarbeidene for Sydvaranger Gruve. Det betyr at Orica med sin etablering her må ansette folk her, - og bedrift og ansatte vil skatte til Sør-Varanger. Sundquist må sannsynligvis også ansette flere, de vil kunne ta inn flere lærlinger fra «gruvelinja» på Kirkenes videregående, de får flere bein å stå på som bedrift, utvider sin kompetanse og ikke minst bidrar til enda flere skattekroner til kommunen.

Hvorfor ikke Sydvaranger Gruve selv har klart å ansette folk som velger å være/bli fastboende til borings- og sprengningsarbeidene i egen virksomhet, og dermed blir billigere for gruveselskapet å ha i arbeid fordi man slipper blant annet pendlerkostnader, er selvsagt et godt spørsmål. Noe av svaret ligger nok i at man startet ut med pendlere som siden er blitt gode fagfolk i og for bedriften.