Alle nye steg og alle drømmer kan bare realiseres etter at første skritt er tatt. Drømmefaktoren er utvilsomt høy når den nye daglige lederen i Kirkenes Næringshage, Terje Meyer, snakker høyt om hva han ønsker seg. En Varangerfjordforbindelse med tunnel fra Vadsø til Bugøynes, bro og tunnel via Skogerøya til flyplassen og så til Kirkenes, er en helt klart spenstig ide som har viktige elementer i seg til å kunne bli en realitet. Men det er både høyt opp og langt frem, som han selv også understreker. Ideen er så langt fra «helt på jordet». For hva som skjer og skal skje tyve år og mer inn i fremtiden er det i hvert fall ikke oss som holder rattet idag som til syvende og sist skal avgjøre. Fremtidens behov kan fort ende opp med at en slik forbindelse er helt nødvendig i Øst-Finnmark, likesåvel som fremtidens behov kan bli totalt anderledes. Å se muligheter, tenke langsiktig og visjonært er en viktig del av forberedelsene nettopp til nye tider og nye behov. Jernbaneforbindelse til Russland og Finland, for eksempel, står også på den drømmelista mange allerede har, og har stått der i mange år. Da ideen ble lansert, ble den ikke møtt bare med begeistring, den heller. Men vi er ikke i tvil om at realiseringen av en «Barentsbane» mellom Russland, Norge i Sør-Varanger og videre til Finland faktisk kan bli noe av etterhvert.

Det viktige er imidlertid at ikke en fremtidig drømmeforbindelse i milliardklassen til Vadsø trekker oppmerksomheten bort fra de mer presserende infrastrukturoppgaver som krever sin løsning og sine millioner og opp mot milliarder nå,- og helst igår. Det gjelder oppgraderingen av Kirkenes lufthavn til å kunne ta imot både de nye flytypene og dagens charterfly med full last. Like viktig er det å få realisert ny innfartsvei til Kirkenes og en samtidig forbindelse til fremtidens industri- og havneanlegg. Det er disse prosjektene som haster mest og som må få all oppmerksomhet og energi, både fra næringslivets aktører og ikke minst fra politisk hold, lokalt og sentralt. Dette er prosjekter som kan fremskyndes i forhold til Norsk Transportplan med godvilje fra en ny regjering. Mulighetene er tilstede akkurat nå for nettopp dette. Ikke minst på bakgrunn av de store lovnader fra Fremskrittspartiets gjenvalgte stortingsrepresentant Jan Henrik Fredriksen fra Finnmark og Sør-Varanger. Fredriksen har lovet å få både innfartsveien, flyplassaken og mer til på plass i løpet av den kommende fireårsperioden, dersom FrP blir en del av regjeringen Solberg. Tiden er dermed inne for å realisere de lovnadene. Skal jobben kunne fullføres innen fire år, må den starte ganske så umiddelbart. Så får fremtiden vise hvilke drømmescenarioer som skal og vil bli realisert først. Klarer man i tillegg å få til en hurtigbåtforbindelse mellom Kirkenes og Vadsø, har man også et bra alternativ for å knytte Øst-Finnmark sammen i mellomtiden.