Det er mye klokt i forslagene, men det er også endel punkter der som kommer til å skape trøbbel for politikerne når de skal inngå et bredt og varig forlik om fremtidens skattesystem.

Økonomer liker ikke fradrag, sa utvalgsrepresentanten i Debatten på NRK torsdag kveld. Da forslagene ble fremlagt tidligere i uken kom det frem at det ekstra skattefradraget vi har i Finnmark og Nord-Troms, i Tiltakssonen, står på lista over fradrag utvalget vil ha bort. Begrunnelsen ut over den generelle motstanden mot fradrag i utvalget, er at det også er andre områder i landet som sliter med fraflytting og andre utfordringer som nord har.

At andre distrikter også sliter, skal vi slett ikke benekte. Det som er viktig for Finnmark og Nord-Troms er at vi her har erfart at skattefradraget OG nedskrivning av studielån virker og har virket hele tiden siden det ble innført. Alle uavhengige evalueringer har fastslått dette. Derfor har ordningen også overlevd så lenge. Dette er ikke første gang den er under press, verken politisk eller fra økonomer med avsmak for skattefradrag.

Det vi kan vite med rimelig stor sikkerhet, er hva som hadde skjedd her nord dersom vi ikke hadde hatt dette særfradraget. Vi kan også si med rimelig stor sikkerhet hva som vil skje dersom særfradraget forsvinner. Da kommer Nord-Troms og Finnmark igjen til å få problemer med rekruttering av fagfolk og såkalt nøkkelpersonell på de fleste områder. Vi vil havne tilbake i enda sterkere grad til situasjonen som den var FØR Tiltakssonen ble innført på 80-tallet og tidlig 90-tall. Å da få opprettholdt og utviklet robuste kommuner, både sammenslåtte og usammenslåtte, kan bli en mye større utfordring enn oppgavene allerede er. Å konkurrere på lønn alene mot det sentrale Østlandet og de store byene er i utgangspunktet temmelig umulig. Men å ha noe skattefradrag og nedskrivning av studielån på plusslista, har vist seg å være nyttige verktøy i rekrutteringskassen.

I tillegg vil en fjerning av virkemidlene i Tiltakssonen gjøre det mye vanskeligere å oppfylle målsetningene i alt av såkalt nasjonal nordområdesatsing. Uten folk til å gjøre jobbene i nord, blir det beintøft å stimulere til utvikling. Så dersom politikerne virkelig mener det de sier i festtalene sine om at fremtiden er Nord, så er det en elendig start å begynne med å fjerne skattefordelene finnmarkingene i sin tid jobbet knallhardt for å få sentralmakten med på. Og som har virket etter hensikten.

Fra Finnmarks side kan det ikke være tvil om et tverrpolitisk og unisont krav til et nytt skattesystem; Tiltakssonen må ikke fjernes.