I lørdagens Finnmarken kunne vi lese at hun ikke ble spurt om hun kunne tenke seg å være partiets ordførerkandidat. Hun ble imidlertid spurt om hun kunne tenke seg å stå på lista, slik vanlig er når en nominasjonsprosess skal igang og nominasjonskomiteen sjekker ut hvem som kan tenke seg å være med videre.

At nominasjonskomiteen går inn for Rune Rafaelsen på topp, er altså ikke hennes valg. Det er nominasjonskomiteens. Og sånn må det være, dersom det skal være et poeng å ha en nominasjonskomité. Samtidig er det også slik at det er nominasjonsmøtet som bestemmer hvem som til syvende og sist skal toppe et partis kommunevalgliste. Det har skjedd før, og det kan skje igjen at det blir kamp om listeplassene på et nominasjonsmøte. Dersom Randal gjerne vil ha topplassen, kan hun utfordre Rune Rafaelsen på nominasjonsmøtet i Sør-Varanger Arbeiderparti i november. Hvis hun vil.

Mange ble overrasket da nominasjonskomiteen gikk for Rafaelsen på topplassen. Mange tenkte nok kanskje som oss at da hadde Linda takket nei til å gjøre comeback. Hun har tross alt vært lenge med i politikken og vært ordfører, mens hun for det meste har vært ute av lokalpolitikken hele den siste perioden. Etter at hun svært skuffet måtte overlate ordførerstolen til Cecilie Hansen som et resultat av forrige valg, har hun vært på noen møter i kommunestyret, men ikke mange. Til tross for at hun var den politikeren i kommunen som fikk flest personstemmer totalt i det samme valget.

Kanskje har nominasjonskomiteen oppfattet den manglende tilstedeværelsen som et ønske om ikke å være kommunepolitiker lenger? At den manglende tilliten komiteen legger til grunn for å vrake henne også bunner i at hun sjelden har deltatt aktivt i politikken de siste tre årene?

Det er heller ingen hemmelighet at Linda Beate Randal har vært omstridt i eget parti. Også ved de to foregående nominasjoner, der hun trakk det lengste strå og fikk topplassen, var det turbulens og hennes kandidatur ikke helt enstemmig. Så om Randal velger å utfordre Rune Rafaelsen på nominasjonsmøtet i november, har hun stått i slike stormer før og kommet ut av stormen som vinner. Hun har mange motstandere, men også mange støttespillere i eget parti, noe som garantert vil gi henne tyngde i nærkamp med i dette tilfellet outsideren Rune. Han har, til tross for at han har vært medlem i Arbeiderpartiet i mange år, ikke opparbeidet seg en aktiv politisk plass i partiet. Det har han heller ikke kunnet gjøre på grunn av jobben sin som leder for Barentssekretariatet. Så dersom det er noen som kan utfordre Rune i Ap, så er det nettopp Linda Beate Randal. Men utfallet av en slik nærkamp er langt fra gitt på forhånd.

Dersom Linda lar være å ta opp kampen, skal det nok mye til at hun eventuelt satser på lokalpolitikk igjen ved et senere høve. Men det betyr ikke nødvendigvis et endelig farvel til politikken fra hennes side. Det er mange andre politiske «bein» å ta sikte på for en fargerik og uredd politiker som Linda Beate Randal.