Denne gangen nådde ikke Kirkenes helt opp. Norheimsund var det ekstra hakket hvassere til å ta hjem trofeet. Vi gratulerer!
Slik vi ser det, var det å overhode bli nominert som en av fem, en uventet, men svært gledelig gest. Alle som bor og lever på et sted og i en kommune, er som myrsnipa, man synes best om sitt eget. Men i en slik konkurranse er selvsagt ikke lokalpatriotisme alene nok til å havne i den absolutte toppdivisjon. Kirkenes og Sør-Varanger har ingen grunn til å henge med hodet over å ha tapt i aller siste runde. Tvert imot er dette noe som absolutt bør spore hele lokalsamfunnet, politikere, næringsliv og befolkning sammen, til å sørge for at Kirkenes når opp en annen gang. Selv om det vil koste både mye jobb, tid og ikke minst penger. Om ikke før så i gjennomføringsfasen et stykke ut i tid. Dette skal vi selvsagt ikke ta fatt på for konkurransens skyld, men for Kirkenes sin fremtids skyld. For vår egen del, med andre ord.

Å videreføre og jobbe mer konkret med de mange gode ideer og innspill til tiltak for å trekke flere innbyggere hit, som er kommet frem gjennom Bolyst-prosjektet, er ett spor å følge. Et annet er å se på hva som kan gjøres for å styrke Kirkenes sentrum. Hvordan man kan forhindre flukt fra sentrumslokaler, som en følge av stadig flere butikk/senteretableringer utenfor sentrum. Har kommunestyret overhode tenkt på følgene for sentrum hver gang de har tillatt å bygge opp stadig flere butikkfasiliteter, men også andre viktige tjenestefasiliteter utenfor sentrum og utenfor bykjernen? Har de lyttet til dem som er blitt igjen og som holder stand? Det er samtidig svært interessant å høre nærmere etter på det juryen sier i sin begrunnelse for Norheimsund. De har som kommune og by klart det vi her hos oss ikke har klart,- å sørge for nytt liv i gamle bygårder gjennom bevisst handling. Sannsynligvis også gjennom et nært samarbeid med gårdeiere og næringsliv.

Etter at planen om fortetting i selve sentrum ble vedtatt og etter at diskusjonen om glasstak over gågata med videre var på det høyeste, har lite og ingenting skjedd. Man har, i sannhetens navn, vedtatt en fargepalett for hvilke farger byens gårdeiere får lov til å male husene sine med. Ellers er det lite gjort. Og ellers har det vært lite dialog og ingen diskusjon med gårdeiere og næringsliv om potensial og muligheter bysentrum kan ha inn i fremtiden. Hva man i fellesskap kan få til som øker attraktiviteten. Helt umulig kan det neppe være å få til noe spennende og fremtidsrettet, selv om plassen er begrenset og sammenbygging av bygårder nok er eneste utvei. Kanskje med et overbygg, altså glasstak, over gågata i tillegg. Eller noe helt annet og mye lurere. Hva vet vi, når det åpnes for å slippe til kreativiteten.
Ingenting kan skje over natta og lite kan være på plass til neste sommer. Men vi har et håp om at nominasjonen blir mer enn bare en nominasjon, ferdig med det. Tvert imot håper vi den kan være starten på, og inspirasjon til, et grundig og langsiktig arbeid som gjør Kirkenes nettopp til Norges mest attraktive sted. Til beste for alle som er så heldige at de bor og lever her.