Dette skjer heller ikke uten grunn. Dmitrij Medvedev har vært i Norge en gang før, i april i 2010. Dengang som president. Heller ikke det skjedde uten grunn. Russland og Norge ble under dette besøket enige om avtalen om den frem til da meget omstridte delelinjen i Barentshavet. En avtale som uten tvil reelt har endret forholdet mellom Norge og Russland fra godt til enda bedre. Den kunne bli til takket være blant annet tillitsbyggende Barentssamarbeid gjennom 17 år. Det er vår ærbødige påstand at alt som har skjedd i utviklingen av samarbeidet mellom de to land, og i Barentssamarbeidet, i årene etter delelinjeavtalen, har skjedd som en følge av hverandre. Grenseboerbeviset her på den norsk-russiske grensen er et viktig resultat gjort mulig etter delelinjeavtalen.

Tyngden de involverte landene i Barentsregionen, ikke minst Russland, samt Island og EU nå legger i videreføringen av Kirkeneserklæringen, er mye større enn den ville ha vært uten delelinjeavtalen. Når statsministre og utenriksministre fra så mange land stiller opp samtidig, sier dette sitt om hvor viktig de enkelte lands styrende organer, - og folkevalgte, - ser på den avtalen de skal vedta. For bakom lokker ressursene i Barentshavet; olje, gass og fisk, som alle landene, på hver sitt vis, ønsker seg en smakebit av. Nå er også sjansene for de øvrige landene til å kunne oppnå slike smakebiter mye større, som følge av at Norge og Russland er blitt enige om nettopp delelinjen.

Innholdet i selve Kirkeneserklæringen II, som skal vedtas idag, blir neppe av det mest konkrete slaget. Det blir vage formuleringer og store ord. Men det er ord som skal bane vei for at all utvikling som har skjedd i Barentssamarbeidets første tjue år, skal kunne fortsette. Så er det opp til oss fotfolket i alle «barentsland» å være utålmodige, kreative og arbeidsomme nok til å drive utviklingen frem.

Vi tror bestemt at også tolandsmøtet, som statsministrene Jens Stoltenberg og Dmitrij Medvedev skal ha på tomannshånd idag, er et resultat av at det er skapt en betydelig tillit mellom de to land. En tillit som er og vil være særdeles viktig fremover. Ikke bare for Barentssamarbeidet og eventuelle muligheter for å hente inn russisk arbeidskraft til Finnmark, samt andre presserende «hverdagsoppgaver» som må finne sin løsning i nord. Men også i det store bildet. Det som involverer de vanskelige sakene. Slike som økt opprustning på russisk side, den uløste forurensningsproblematikken i Nikel, hvordan russiske myndigheter ser på russere som er tilsluttet utenlandske organisasjoner, urfolksproblematikk med mer, som ikke bare er enkelt å ta opp. Heller ikke mellom venner og naboer. Vi har stor tiltro til at den gode dialogen som er skapt gjennom tillitsbyggende arbeid, nå gjennom tyve Barentssamarbeidsår, derfor stadig vil bli både enda åpnere og bedre.