• Bugøynes har en unik bebyggelse som har verdi og kan gi arbeidsplasser innen turisme, mener Elsa Ingilæ Haldorsen.
    Foto: Rolf Randa

Det er bestemt at det må utarbeides verneplaner i kommunene innen 2020.

Hva skjer i Varangerområdet, som ennå har kulturhistorien igjen i form av bygninger? Dette er helt unikt for Norge og Europa. Folk kan ennå se noen førkrigsbygninger fra Finnmark og nord Troms.

Er vi kunnskapsløs og identitetsløs? Hvorfor utarbeides det ikke verneplaner? Vi har en helt unik bebyggelse fra 150 år tilbake. Den er nå grunnlaget for arbeidsplasser innen reiseliv. Vi skal liksom satse på reiseliv.

I mine øyne er kulturarbeidsplasser de viktigste. Hva med å få fram det unike her?

På Bugøynes er det laget verneplan allerede på 1990 tallet, Flomstadplanen. Men den er ikke betalt av kommunen og kan derfor ikke brukes.

Den viktigste turistmagneten for Bugøynes er nemlig den gamle bebyggelsen. Blir den revet vil vi sage av den grenen vi sitter på.

Det er kunnskapsløshet. I motsatt fall, dersom husene blir reparert og istandsatt, vil det bety at det blir flere attraksjoner å studere.

Noen på Bugøynes har allerede har gjort sin hjem til attraksjoner. Men det vi trenger på Bugøynes er en verneplan.

Elsa Ingilæ Haldorsen