I Norsk Transportplan, NTP, står det at en utvidelse av rullebanen på Kirkenes skal utredes i andre halvdel av planperioden 2014 - 2023. I Avinors rapport har man flyttet denne utbyggingen til først å bli utredet «dersom det skjer en utvikling» frem mot 2040. Kirkenes trenger ingen baneforlengelse. Passasjergrunnlaget er for lite og ikke kommer til å bli høyt nok på lenge. Man ikke kan se noe stort turistutbyggingsprosjekt som vil generere så mye trafikk at en flyplassutvidelse på opp mot 300 millioner kroner vil lønne seg, hevder Avinor.

Hvorfor blir Kirkenes og Øst-Finnmark utsatt for en så defensiv holdning til fremtidig utvikling? Og hvorfor er man så ensidig fokusert på kun turisttrafikk, selv om det også i realiteten er større grunnlag for trafikkøkning der enn det denne rapporten vil ha det til? Både Kirkenes og Øst-Finnmark som helårs turtistdestinasjon må ikke undervurderes. Hurtigrutas direktør Daniel Skjeldam ga klar beskjed under årets Kirkeneskonferanse i februar. Han sa «ikke hør på Avinor» når de sier flyplassutvidelsen ikke trenges fordi de kan ta ned store fly hele året likevel. Han spådde betydelig vekst i helårsturismen i Finnmark, og til Kirkenes spesielt som Hurtigrutens snuhavn. Slik vi ser det, vil det også være rimelig umulig å kunne få til økt chartertrafikk uansett, til Hurtigruta, Kirkenes Snowhotell eller andre aktører, dersom Avinor nettopp gjør som de har tenkt; fortsetter å skyve en flyplassutvidelse på Kirkenes foran seg.

For Hammerfests del knyttes prioriteringen av flyplassen der til petroleumsvirksomheten. Hvorfor gjør man ikke det for Kirkenes? Her står man foran en forventet petroleumsrelatert industrivekst fra 2016/2018, med planlagte utbygginger som er satt til 2015 for KILA sin del allerede. Kirkenes som logistikknutepunkt fremover er heller ikke nevnt. Verken i forhold til økt transport gjennom den nordlige sjørute, eller annen transport av krabber, laks og andre varer, for ikke å si folk som skal inn og ut av Russland både sørover og nordover.

Hvorfor tar man heller ikke med hvordan byggingen av nytt sykehus vil øke trafikken over Kirkenes lufthavn? For å nevne noen punkter av de utviklingsområder man allerede ser konturene av.

Avinors holdning står i sterk kontrast til alt dette og til lokalt næringslivs initiativ i forkant av regjeringens budsjettkonferanse for 2015. I et brev til Erna, Siv og co for få uker siden ba Næringshagen spesifikt om at nettopp flyplassutvidelsen må prioriteres nå.

At ikke Avinor har lært etter det som skjedde med terminalbygget ved Kirkenes lufthavn for ikke så altfor mange årene siden, er knapt til å tro. Først vedtok man å bygge et terminalbygg noe større enn dagens. Men før man kom igang med byggingen, ble bygget betydelig kuttet og barbert, fordi man ikke trodde på noen utvikling i Sør-Varanger. Det tok ikke lang tid med det ferdige nybygget før man innså at det var en tabbe å bygge så smått. Og så måtte man sette igang å utvide. Nå er det altså igjen «krig» om hva slags utvikling næringsliv og lokalpolitikere ser for seg i vårt område og hva Avinor tror. Det er for dumt av Avinor om de dummer seg ut enda en gang knyttet til fremtidsutviklingen i Sør-Varanger.