I en kommune der folk gjerne skryter av at vi er, og «alltid» har vært en smeltedigel av folkegrupper. I hvert fall siden malmen ble funnet.

Da er det ekstra trist å registrere det sinne og de mange sterke reaksjoner et forsøk på å få yngre samisk ungdom til å ta på seg kofte under et arrangement i Barentshallen har vekket. Lokkemiddelet var gratis inngang.

Ja, vi ser at dette nok ikke var det smarteste lokkemiddelet komiteen kunne funnet på, om det var aldri så uskyldig ment. Fordi alt som er gratis for noen og ikke for andre, alltid og uansett vekker reaksjoner. Å kalle det for diskriminering, er imidlertid å dra saken altfor langt.

Hvis man alltid tolker det meste ut fra de hardeste intensjoner, blir det meste galt i verden. Skal vi komme videre i felleskapet mellom ALLE folkegrupper, må vi i det minste være rause med hverandre og tåle at ting kan oppfattes ulikt uten å gå av skaftet. Det skylder vi hverandre og våre etterkommere.

Gratulerer med denne dagen til hver især!