I nord har Den norske kirke (DNK) uttalt seg om oljeboring, ikke i Genesaretsjøen, men i nordområdene. Og DNK har vært tydelig i andre aktuelle saker, som miljø- og asylpolitikken. Men hva skal folkekirken, som har cap 80 prosent av landets befolkning egentlig uttale seg om?

DNK i nord har vært taus om sammenslåingen mellom Troms og Finnmark, hvor det store flertall i vårt nordligste fylke sa nei. Men verken biskop eller bispedømmerådet i Nord-Hålogaland har uttalt seg om verving av til etterretningstjenesten i Kirkenes. Og det er godt å holde Frode Bergs-saken på avstand, noe også Mellomkirkelig råd gjør! Det blir for vanskelig.

Det er derfor god grunn til å spørre om hvor politisk DNK bør være. Hvilke saker bør den ta opp og uttale seg om? En Frp-poliker sa en gang til meg at Jesus var en ekte liberalist. En på venstresiden mente at Jesus var en sann sosialist, og viste til Bergprekenen. Høyrefolk vil kanskje si at tømmermannssønnen var verdikonservativ. Han brøt ikke med den jødiske tradisjon.

Men Jesus kan ikke puttes i en politisk bås. Det kan heller ikke DNK. Den må ha plass til alle! Derfor vil enkelte bli skuffet når den uttaler seg i aktuelle saker. De mener den politiske kirke har blitt for partipolitisk. Kanskje særlig Frp-ere melder seg ut og viser til at DNK har blitt for venstrevridd!

Med 68-generasjonen ble det utdannet prester som protesterte mot mye av det bestående. Og en kritisk kirke trenger vi fremdeles. Men den bør ikke uttale seg om alt mellom himmel og jord, selv om det er viktig at biskoper og andre kirkelige ledere deltar i samfunnsdebatten.

Et klart svar om hva kirken i nord mener om fylkes sammenslåingen vil vi aldri få!

Kirken er noe annet enn et politisk verksted. Den er et kraftsenter som skal gi mennesker håp. Og i kirkerommet finner vi noe vi ikke finner andre steder, en som ser og trøster, som gir plass til tvilere. Og fellesskapet er så sterkt at vi kan være dypt uenige, ikke bare om teologiske spørsmål, men også om brennbare politiske tema!

Knut Sand Bakken
Tidligere vikarprest i Varanger