Sør-Varanger har fått status som et næringsmessig knutepunkt for gruvedrift og petroleumsnæring. Miljøpartiet De Grønne i Sør-Varanger mener dette har ført til degradering, forurensning og misbruk av naturen som på langt nær er bærekraftig.

Hvis du stemmer på Miljøpartiet De Grønne ved årets kommunevalg så vil du få en representant som vil jobbe for en grønn gruvedrift med bærekraftig takt i uthenting av gråberg, og med drift uten utslipp av mineraler og kjemikalier til sjø og land. Vi ønsker å forby sjødeponi

For å nå klimamålene og bevare naturmangfoldet så må Norge i fremtiden ha en sirkulære økonomi. Da er det essensielt at man styrker lokal næringsliv som virker innenfor de økologiske rammene og som kan levere produkter og tjenester som er bærekraftig. Det er dette fremtidens markeder vil etterspørre.

Miljøpartiet De Grønne har hatt en formidabel vekst de seneste årene. Dette kommer av at folk flest skjønner at vi er et parti som jobber for mennesker og miljø. Ikke mot mennesker eller miljø. Godt valg.