Dette til tross for påtrengende behov for å få satt ikke minst utslippene fra nikkelverket, fire mil fra norskegrensen, på dagsorden på høyeste politiske nivå. Nordisk råds president og visepresident har avlyst en planlagt tur til Murmansk og reiser i stedet til Baltikum og Polen. Utenriksminister Børge Brende har på vegne av nasjonen Norge sendt sin russiske kollega Sergeij Lavrov en offisiell protest. Den russiske annekteringen av Krim etter folkeavstemningen der i helgen, og det brudd på folkeretten Russland har gjort seg skyldig i i forhold til Ukraina, har vakt hele den vestlige verdens vrede. Protestene strømmer på til president Vladimir Putin. Selv Kina avstod fra å stemme i sikkerhetsrådet da Ukraina-konflikten stod på dagsorden der før helgen. Felles militærøvelser er avlyst, og Putin kan etter sigende skyte ei hvit pil etter en plass i det gode økonomiselskap i verden, inkludert bli kastet ut fra G-8 landenes klubb. I hvert fall trues det med utestengelse derfra.

Russland og Putin ser ikke ut til, i hvert fall ikke foreløpig, å ta seg særlig nær av vreden fra vest. Heller ikke av de protestsanksjoner som har økonomiske konsekvenser i seg. Sannsynligheten for en storkonflikt, som en krig om Ukraina, mellom Russland og Vesten, vurderer han som så liten at han lar vesten «rase» fra seg og gambler i stedet på at alt roer seg etterhvert. Det blir «business as usual» innenfor et tidsperspektiv han tydelig mener Russland kan leve med. Og det har han sannsynligvis rett i. Fordi Putin er pragmatisk og vet så inderlig godt at både Russland, USA og Europa på lang sikt er helt avhengige av å leve i fred og fordragelighet med hverandre. Ikke minst som handelspartnere. Svekket tillit mellom partene levde man med gjennom kald krig i nærmere 50 år. Og så kaldt blir neppe forholdet igjen. Det skal det nok mer til enn spillet om Krim og andre russiskbebodde områder i Ukraina vi nå er vitne til.

Det er selvsagt helt riktig av Norge og «vesten» å protestere kraftig på russernes brudd på folkeretten. Selv ikke et statskupp i et land, uansett hvem som står bak, tillater at noe land forsyner seg av andres landområder. Slik er internasjonal rett helt uomtvistelig.

Samtidig lever vi her til lands side om side med våre russiske naboer, og skal fortsette med det, uansett. Slik sett er det trist og ubeleilig at et viktig møte om forurensningsproblematikken i nord er skutt ut i tid. Det er i begge lands interesse å komme videre. Både i atomopprydding, SO2-forurensning og andre viktige miljøspørsmål.

At samarbeidet og livet her i grenseområdet likevel er helt som vanlig, ser vi et svært så konkret eksempel på i disse dager. En delegasjon fra marinebyen Severomorsk er på vennskapsbesøk hos sin mangeårige vennskapskommune Sør-Varanger. Vennskapsavtalen skal forlenges og underskrives på fredag, men før man kommer så langt, skal man konkret diskutere hvordan man i de to kommunene kan samarbeide om, og lære av hverandre, innenfor helse- og omsorgssektoren.

Slik bygges stein på stein av tillit, vennskap og fred mellom to naboland. Til tross for at mørke, storpolitiske skygger akkurat nå reflekteres over oss alle.