Om bare et lite år til er det 200 år siden riksforsamlingen på Eidsvoll den 17. mai 1814 vedtok den Grunnloven som egentlig uten så svært mange endringer fortsatt gjelder for den ennå relativt unge nasjonen Norge. Grunnlovsvedaket for 199 år siden ble så viktig at dagen dette skjedde på ble selve «fødselsdagen» for det nye Norge, selv om landet ikke ble helt selvstendig før 7. juni 1905.

17. mai er med andre ord en dag for de store og viktige ordene om de mest verdifulle verdier av alle; fred, frihet, demokrati og lov og rett for menneskene som bor her. At dette er like aktuelt og viktig å hegne om i vår tid som dengang, er vi blitt minnet kraftig om flere ganger. Først og fremst i perioden fra 1940 til 1945, da Norge var okkupert og i krigstilstand. Og senest fikk vi en kraftig påminnelse som dette 22. juli 2011, med angrepet på regjeringskvartalet og på Utøya. Dette forteller oss at vår fred, vår frihet, vår selvstendighet, vårt demokrati og vår rettsstat heller ikke i 2013 er en selvfølge. Vårt land kan selvsagt trues utenfra, men det kan like gjerne, - og ikke minst, - trues innenfra. Her har vi alle et ansvar for å bidra til at i hvert fall ikke trusler innenfra får ødelegge det våre forfedre har bygget opp. Og det de har skapt av denne nasjonen, takket være egen innsats og landets store naturressurser.

Forbrytelsen 22. juli for snart to år siden har med andre ord også lagt en ekstra dimensjon til 17. mai og betydningen av denne dagen for nasjonen Norge og de verdier nettopp riksforsamlingen i 1814 la premissene for. Når vi i morgen blankpusser vår nasjonalfølelse, så skal det slett ikke være verken for å hovere eller for å være ekstra selvgode. Verken i egne eller i andre nasjoners øyne. Det har vi ikke råd til verken som folk eller nasjon. Hovmod står alltid for fall, som kjent. Dagen skal tvert imot være en skikkelig markering av at ja, vi tar vare på, og skal ta GODT vare på arven fra Eidsvollsmennene og vi lar oss slett i true av krefter som vil vårt demokrati og vår frihet til livs.

Derfor håper vi at dagen i morgen også i år blir en dag preget av glede og fest for barn og for voksne. En dag der det tilogmed i trauste Norge er tillatt og akseptert at man løper gjennom gatene, hvis man vil det, og roper ut sin glede gjennom hurrarop og glade slagord. Noe som hver eneste dag ellers i året ville bli oppfattet som både flaut og dumt! La oss sørge for at dagen blir slik som den skal være. Med «same procedure» kommunen rundt, men også med litt ekstra oppslutning og fest rundt den TV-overførte feiringen fra og rundt skoletoget i Kirkenes.

Det er litt trasig at TV-overføringen ikke ble kjent for 17. maikomiteen før det var for seint å gjøre et forsøk på å samle flest mulig fra hele Sør-Varanger til Kirkenes denne gangen. Derfor er det ekstra viktig at alle barn og voksne i byen i hvert fall stiller opp og viser Kirkenes fra sin beste og gladeste side på årets største bursdagsfest for oss alle sammen!

Ha en strålende 17. mai, hver i sær!