Det er Kystaksjonen, med utspring i Mehamn, som har fått med seg fiskere og støttespillere fra hele fylket for å si sin mening foran Stortinget idag, mandag. De har heldigvis de fleste finnmarkingers fulle støtte. Budskapet er enkelt; Finnmark vil aldri gi opp kampen for at de fiskeressursene som rettmessig tilhører Finnmark også skal komme kysten til gode gjennom verdiskapning og arbeidsplasser på land. Det står om retten til ressursene som bugner utenfor stuedøra her. Det står om bosetting og liv på steder der nettopp fiskeressursene er finnmarkingene nærmest. Nærheten til matfatet har vært, - og er selve urgrunnlaget og livsnerven for at det overhode bor folk i dette fylket. Og selv om vi her lengst nord alltid har vært sett på som en råvareeksportør der mye av inntektene har vært generert andre steder, er verden kommet lenger i 2014 enn at kystfolket skal måtte stå med lua i hånda for verken statsmakt eller Røkke for å få tilgang til egne ressurser.

Kjell Inge Røkke fikk i sin tid kjøpe en rekke fiskebedrifter med trålere og kvoter under forutsetning av at fisken ble levert til fabrikkene på land, og på den måten sikret arbeidsplassene i nordnorske fiskevær og byer. Nå vil han og Aker-konsernet gjennomføre en lenge varslet omstrukturering av fiskeindustrien sin. For Finnmark betyr dette at fiskeindustrianleggene i Mehamn, Hammerfest og flere steder i nord i så fall legges ned.

Trålkonsesjoner og fiskekvoter som er gitt et lokalsamfunn, skal selvsagt også landes der. Hvis konsesjonseier ikke synes vilkårene er gode nok, må konsesjon og kvote inndras og gis til andre som vil ta dem på alvor.

Det er helt klart svært alvorlig for Finnmark at regjeringen Solberg og fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) ikke ser ut til å være like klare på jussen og rettferdigheten i at kvoter og konsesjoner følger den geografiske tilknytningen nå som de er kommet i regjering. Regjeringspartiene var mye mer enige i dette prinsippet da de satt i opposisjon. Slik sett er rollene byttet om. Før regjeringsskiftet ifjor høst var det Stoltenberg og co, Ap, SV og Sp, som toet sine hender og unnlot å sette skikkelig makt bak kravene om å overholde leveringsplikten. Det kunne de gjort allerede da de første varslene om omstruktureringen kom fra Aker. Nå er saken plutselig krystallklar for alle de tre tidligere regjeringspartiene, og de har ingen problemer med å kjøre på med alt skyts de har. Dessverre sier denne saken mye om et politisk spill som ikke akkurat inngir tillit. Det forteller hvordan saker endrer karakter mellom opposisjon og posisjon. Noe som i akkurat denne spesielle og høyst aktuelle saken ikke bare rammer politikerne og partiene selv, men enda verre; dette rammer et kystfolk som har tøffe nok rammebetingelser fra før.

Norge har nå ei regjering som er svært opptatt av viktigheten av verdiskapning. På det feltet har befolkningssvake Finnmark lite å skjemmes over. Tvert imot har vi all grunn i verden til å være stolte over å ligge helt på verdiskapningstoppen per innbygger i landet. Dette er nettopp blitt bekreftet nok en gang og tåler alle de gjentakelser vi kan klare å rope ut.

Det gir også svulmende muskler til kravene finnmarksaksjonistene skal fremføre foran Stortinget på mandag.