De antyder at det i fremtiden igjen kan bli aktuelt å vurdere to AMK-sentraler. Slik prosjektgruppen ser det, må det første høstes erfaringer med det nye nødnettet på plass, dersom saken skal vurderes på nytt. Og de er tydelige på at en ny vurdering betyr det samme som en ny utredning.

Det er et godt og riktig utgangspunkt, slik verden ser ut per idag. Så slik vi ser det, har prosjektgruppen her trukket den riktigste konklusjonen. Kvaliteten på tjenesten til pasientene er det aller viktigste, og det skal det uten tvil også være i fremtiden.

Den konklusjonen som mange fryktet, at en anbefaling om kun én AMK-sentral i nord skulle komme nå, blir avvist av prosjektgruppen som fullstendig urealistisk. Ikke minst på grunn av landsdelens store geografiske områder med svært mange ambulanser å koordinere. Et annet vesentlig hinder er, ifølge prosjektgruppen, at man da blir stående uten back-up dersom kommunikasjonslinjene skulle falle ut i et gitt tilfelle. En meget klok konklusjon, etter vår mening.

For egen regning vil vi også legge til at i en landsdel der svært mange mennesker på bygdene fortsatt ikke har en egen vei/gatenavnadresse engang, er kravet til lokalkunnskap hos dem som sitter på en AMK-sentral og øvrige nødsentraler, enormt stort. Da må ikke området de enkelte operatører må ha enorme kunnskaper om være uoverkommelig stort.

Dagens fem AMK-sentraler består med andre ord i mange år fremover. Vi har ingen tro på at høringsrunden styret i Helse Nord har sendt utredningen ut på frem til 28. februar kommer til å munne ut i et annet resultat. Den fremlagte utredningen er grundig og den er godt og logisk begrunnet. Også i realiteten økonomisk. I forhold til AMK er det ifølge prosjektgruppen nødvendig å styrke tjenesten økonomisk og faglig, uansett struktur.

Økonomi har vist seg gang på gang å veie tungt i de mange andre utredningene som har vært foretatt på helseområdet i de senere år. I en del tilfeller har ikke forventede besparelser slått til og tilbud til pasientene er blitt svekket. For eksempel som i tilfellet kirurgiberedskapen ved Kirkenes sykehus. Her måtte man gå tilbake på endel vesentlige ting for ikke å svekke pasienttilbudet for mye. At man nå setter pasientene så tydelig i fokus i forhold til denne utredningen, skal vi alle være svært glade for og fornøyde med.