Gamle og nye forsvarstopper bruker det kjølige forholdet mellom Europa og Russland, og dermed også mellom Norge og Russland, til å fortelle det norske folk at vi må gjenoppbygge Forsvaret. Ikke minst i nord og her i Finnmark spesielt. De benytter anledningen til å tale varmt for sin egen syke mor. Det kan man selvsagt ikke klandre dem for. Men her gjelder det for nasjonen å ha tunga beint i munnen.

For vår del har vi alltid vært for et oppegående og godt forsvar og for et Nato som eventuelt kan hjelpe oss, dersom det verste skulle skje. Vi likte dårlig den betydelige nedbyggingen av Forsvaret, ikke minst i nord, som skjedde over mange år i etterkant av Sovjetunionens fall. Og sa også tydelig ifra om det. Ikke fordi vi fryktet Russland, men fordi et land uansett bør ha et forsvar som i det minste kan forsinke en angripende part noe i en gitt situasjon, eller nøytralisere eventuelle terrorister. For en angriper behøver ikke nødvendigvis være et naboland. Er det noe de senere år har lært oss, både i eget land og ute i Europa og verden, er det ikke gitt at fremtidens fiende er en aggressiv nasjon. Fienden kommer langt mer sannsynlig til å være terrororganisasjon(er) eller endatil enkeltpersoner, slik vi så smertelig opplevde det på Utøya.

Historien har samtidig lært oss at Norge som et lite land aldri i verden vil kunne klare å bygge opp et så sterkt forsvar som vi eventuelt ville behøve, dersom vi skulle bli angrepet av et annet land på tradisjonelt vis. Det har vi verken befolkning stor nok til å klare, eller ressurser til. Dette er også hovedårsaken til at vi er medlem i Nato. Samtidig er det viktig å huske på at selv ikke under den kalde krigen og i årene da det norske forsvaret var på sitt sterkeste, ville vi kunnet forsvare oss uten hjelp. For Finnmark sin del var det heller ikke planen. Hadde Sovjet gjort et fremstøt, ville de ikke møtt spesielt sterk motstand, om enn noe forsinkelse, før de kom til Indre Troms. Innen en okkupant nådde dit, var håpet at Nato-hjelp skulle kunne rekke frem. Finnmark var hele tiden tenkt å havne på avskrivningens konto. Det visste vi alle som bodde her, og det vet vi at slik er det også per idag og vil være i fremtiden. Å tro at Norge kan bygge seg opp et forsvar som vil kunne endre på akkurat dette, er å lure befolkningen både i nord og sør. Det vet politikerne så inderlig vel. Derfor kommer nok Stortinget til å håndtere Forsvaret på en bedre måte enn per idag, men snarere for å sørge for at Norges forsvar ikke er helt utdatert. Og ut ifra fremtidens nyere og andre behov. Å styrke internettforsvaret, for eksempel, er en betydelig utfordring Norge må ta på alvor. Den trusselen er langt større og faktisk farligere enn at Russland er vår nabo. Selv ikke Putin kan være interessert i å sette igang en tredje verdenskrig med å angripe at Nato-land i vest, som nabo Norge. Russlands naboland lenger øst, har en helt annen fortid og historie i forhold til Russland enn Norge har. Det vet landene selv og det vet Nato og selvsagt Russland. Det er derfor uroen for hva Putin kan finne på er så sterk i Baltikum, for eksempel, men også i tidligere sovjet-vasallstater. Det er i den sammenhengen Nato og Europa, Norge inkludert, har den største utfordringen i forhold til Russland og trenger å utvise både politisk klokskap og en stor porsjon tålmodig dialog.