Stevnet står i fredsjubileumsåret på plakaten for 45 gang. Et pent jubileum i seg selv med tanke på at nettopp dette idrettsarrangementet har fulgt utviklingen i naboforholdet mellom Norge og Russland i ei uavbrutt linje tilbake til 1970.

Det Kirkenes Atletklubb, med Willy Bangsund i spissen, har gjort i alle disse årene, er et unikt fredsarbeid. Det har brakt mange generasjoner brytere og unge mennesker sammen for å møtes ikke bare til kappestrid på brytematta, men vel så viktig til forbrødring og vennskapsbygging.

Bangsund og hans medarbeidere i alle involverte deltakerland har gjort det gamle ord om at man «man kriger med sine fiender, ikke med sine venner» til en enkel mellommenneskelig realitet. Betydningen av dette er ikke til å kimse av. Det er noe som både norske, russiske og alle andre styresmakter snarest bør legge seg på minnet. For til syvende og sist er det nettopp dette det dreier seg om; at vi som mennesker tar lærdom av historien og sørger for å bygge vennskap med hverandre, til tross for motsetninger, kulturforskjeller og alt annet som eventuelt måtte skille oss.

Ja, det høres enkelt og svulstig ut, men det er verken enkelt eller svulstig. Det er hardt arbeid, og det er ikke minst et nødvendig arbeid. Fred har aldri kommet av seg sev, og det vil fred heller ikke gjøre i fremtiden. Til det er menneskehetens vilje til å lære av historien fortsatt altfor liten, mens grådigheten og maktbegjæret er for stort.

Willy Bangsund som person har i årenes løp høstet mye heder for sin innsats. Lokalt og regionalt. Han var også nominert til Årets ildsjel på idrettsgallaen. Heldigvis har hederen inspirert han til å fortsette, og det er å håpe at nye krefter står klare til å videreføre Bangsund sitt viktige fredsarbeid den dagen han Willy ikke klarer det mer selv.

De øvrige idrettsgrener, som fra den spede begynnelse var involverte i idrettssamarbeidet med Sovjet og senere Russland, har på langt nær vært så aktive over så lang tid som brytermiljøet har vært. I sin tid var det over mange år både svømmeutveksling, skiutveksling og fotballutveksling med samme høye intensitet som bryteutveksling. Over endel år nå har det vært langt mer sporadisk. Man har manglet ildsjeler som brenner for å drive frem dette grenseoverskridende arbeidet i de fleste øvrige idrettslagene og i Finnmark idrettskrets. Det er synd, men det er ikke for seint å ta det opp igjen. Svømmeklubben er nok den som etter Atletklubben har vært mest aktiv gjennom disse 45 årene. Og for i historisk sammenheng rimelig nyetablerte Kirkenes Puckers, er samarbeidet med Russland like naturlig som å spille kamp.

Slik Sør-Varanger er plassert i geografien, burde det egentlig være akkurat slik for alle lokale idretter.