For tredje året på rad ble det i forrige uke arrangert Grensesamarbeidsdager i Nikel. Ordfører og rådmann fra Sør-Varanger var representert, som seg hør og bør, sammen med endel representanter fra det lokale næringsliv. Likevel var standplassen som var reservert for Sør-Varanger helt tom. Det er, med respekt og melde, både flaut og pinlig på vegne av oss alle som driver virksomhet her på norsk side av grensen.

Nå vet vi svært lite om bakgrunnen for at standen ble stående tom. Årsaken kan godt være svært så legitim den. Vi vet heller ikke hvem som var inviterte til å delta. Kanskje gikk man ikke bredt nok ut med invitasjoner, ikke vet vi. Likevel gir det en uggen smak i munnen at vi her hos oss, som har hatt så mye glede av russiske kunder og besøkende gjennom så mange år, ikke klarer å stable en liten presentasjonsstand på bena på en såpass viktig arena for Kirkenes som handelsby, og ikke minst som Norges mest russiske by.

Våre russiske naboer er nok for høflige til selv å uttrykke undring over dette, men vi en ganske sikre på at de finner fraværet av representasjon på utstillingsdelen som merkelig og kanskje litt fornærmende.

Vi er overbeviste om at Sør-Varanger gjerne vil konkurrere så godt det er mulig med tilbud i de finske grensetraktene om både russiske kunder og besøkende. Da må man også vise interesse for å vise seg frem med hva man har å tilby. Slik sett burde det være sterk konkurranse på norsk side om å i det hele tatt få være med på å presentere seg for våre naboer. Derfor håper vi inderlig at Sør-Varangers representasjon på utstillingsdelen blir fordoblet mange ganger ved neste korsvei om ett års tid.

Det er samtidig all grunn til å hilse med glede ikke bare at Sør-Varanger og Petsjenga kommuner har undertegnet en ny samarbeidsavtale, men at også Nikel by tar mål av seg å bli den mest norske byen i Russland. Nikel trenger i likhet med det Kirkenes trengte for endel år siden, flere bein å stå på enn bare sin nikkelindustri. Deres utfordringer er for såvidt sammenlignbare med våre etter at gamle Sydvaranger stengte dørene, men forsterket og fordoblet mange ganger.

Mulighetene for Kirkenes og mulighetene for Nikel er godt sammenfallende, ikke minst på turisme og handel. Her er det store muligheter for begge parter å trekke veksler på hverandre til felles beste. Helt i tråd med tvillingbyfilosofien.

For Kirkenes er det derfor også en stor fordel at Nikel kommer ut av den «bakevja» byen lenge var i. Først var skepsisen større enn interessen fra Nikels side. Så ble Nikel omtrent stengt for utlendinger, og alle bare måtte kjøre forbi. Før den militære grensesonen endelig ble opphevet for byen og nordmenn og andre utlendinger «fritt» fikk komme inn igjen uten en ekstra spesialtillatelse. Og så endelig med grenseboerbeviset er sør-varangerfolk begynt å besøke byen mye oftere, og mange års samarbeid med har etterhvert også skapt større interesse fra både lokale styresmakter og ikke minst fra befolkningen om et sterkere samarbeid vestover til Norges grensetrakter. På begge sider av den norsk-russiske grensen står i vi nå i stargropa til ei spennende fremtid. Sneballen begynner snart å rulle for alvor!