Ja, da er det straks klart for åpning av Nye E105. Det skal jo selfølgelig markeres med pomp og prakt. Samferdselsminister Ketil Solvik- Olsen og hans russiske kollega vil være til stede.

I tillegg til samferdselsministrene, står stortingsrepresentanter, sametingspresidenten og en rekke representanter fra offentlige myndigheter på gjestelista. Veien har blitt oppgradert/modernisert i flere år. Fint skal det være, hvertfall på papir, og før og ved oppstart var det ikke måte på lovnader.

Vi beboere ved Bjørkheimveien og de nærmeste beboerne på Ekveien (området kalles også AVL) ble bla lovt støyskjerming og evt oppgradering av vinduer og ventiler. Når nå datoen for ferdigstilling og åpning av nye E105 er rett rundt hjørnet, har ikke vi sett noe til disse lovnadene.

Siden E105 nå har blitt kraftig utbedret og modernisert, har dette også medført til betydelig fartsøkning på denne veien. Vi har vært i kontakt med de fleste instanser med tanke på forhøyet veiovergang, og fartsreduksjon ved krysset Bjørkheimveien/Ekveien. Svarene vi har fått har vært" helt på trynet"."

Fotgjengerovergangsskilt skal vist nok gi en "falsk trygghet". Det "er jo bare 7 hus i Bjørkheimveien". At busstoppen mot Hesseng/Kirkenes er på Bjørkheimveien sin side, og busstoppen fra Kirkenes/Hesseng er på Ekveien sin side, spiller vist ingen rolle. Denne veien må krysses hver dag i skoletiden av barn fra Bjørkheimveien /Ekveien.

Men noe fartsreduksjon er tydeligvis ikke nødvendig. Sånne arrogante svar fra de ansvarlige på vegutbyggingen, har faktiskt gitt oss følelse av at ungene (og andre myke trafikanter) ikke er så mye verdt som andre plasser.

Det kjøres ekstremt hardt på denne vegen til tider, av både motorsykler, personbiler og større kjøretøy. Vegvesenet har visstnok foretatt målinger men det har visst blitt med det.

I fortvilelsen og frykt for ulykker, satte vi i vår opp en hjemmelaget dukke med refleksvest i en stol, som vi plasserte ved busstoppen ved Bjørkheimveien. Og du verden hvilke resultater dette ga. Farten ble betydelig redusert i perioden dukken var plassert. Dukken ble "populær" på AVL, men UP sjefen i Nord-Norge mislikte dette, og vi valgte å fjerne dukken.

Det skal også nevnes at noen hundre meter bortfor krysset Ekveien/Bjørkheimveien mot Elvenes ble det bygd en stor fin og flott tunnel med tilknytning til skiløype/lysløype under E105. Er jo viktig at sikkerheten til skiløperne ivaretas. Fint og flott skal det være, selv om...