Solberg-regjeringen la torsdag fram forslaget til statsbudsjett for 2018. Av konkrete tiltak her ligger fullføring av E105-prosjektet med bygging av rasteplass, samt midler til den vedtatte opptrappingen ved Garnisonen i Sør-Varanger. Videre ligger kommunen an til å få en vekst på 1,5 prosent i frie midler fra staten.

Utover det er det lite nytt å melde for Sør-Varangers del fra den blåblå regjeringen. Utbyggingen av ny grensestasjon på Storskog var allerede fjernet som kulepunkt i siste nordområdemelding fra regjeringen. I forslaget til statsbudsjett glimrer den også med sitt fravær.

Vi våger oss på påstanden om at det heller ikke i løpet av kommende fireårsperiode blir satt verken spade eller gravskuffe i jorda på russergrensa. Man kunne ikke forvente noen pott på et hundretalls millioner i gårsdagens framlegging. Men et signal et hint, og i hvert fall en syning av Arbeiderpartiets foreslåtte fem millioner til videreføring av arbeidet kunne i hvert fall vært en indikasjon.

Men de millionene har de blåblå forsåvidt brukt opp på et grensegjerde.

Regjeringen har riktignok tre budsjetter til å legge fram før neste valg. Men når det ikke skjer noe nå i starten av periode to, blir brorparten av den jobben mest sannsynlig overlatt til neste regjering. Og om det blir en Ap-ledet en, så får de sjansen til å komme i mål med det de ikke klarte på grensa forrige gang.

Flere av drømmene vi her lokalt har knyttet til samferdsel, er for øvrig ikke engang kommet inn i Nasjonal transportplan - eller blitt ferdig regulert. Derfor må de som drømmer om både jernbaner, havner og vei, vente i flere nye år. Neste prosjekt kommunen ser ut til å få, er en utvidet rullebane som er varslet i statsbudsjettet for 2020 (2 år).

Opposisjonen gjør jobben sin med å advare mot sosiale kutt, klimakutt og kampen for de fattige. Det er først og fremst de svakeste gruppene i Norge som har størst grunn til å være skuffet. For Ola Nordmann blir de fleste mest misfornøyd med at momsen økes på hoteller, camping, skiheiser, fornøyelsesparker og transport.