DEBATT: Da du satt i fødestua med ditt nyfødte barn i arme,n tenkte du som alle andre; Jeg skal gjøre alt for deg mitt kjære barn. Du kjenner tårene. Du skjelver. Du gjentar det inni deg: Jeg skal gjøre alt for deg.

Dette er foreldreansvaret. Det gir oss uante krefter hvis et barn må bæres langt når en fare truer. Om vi ikke står på krava for oss selv, så er vi beinharde for barnas rett til god skole eller trygg lekeplass.

Å gi barn en god oppvekst og en trygg framtid er det viktigste i alt vi gjør, og vår borgerplikt nummer en. I Norge har landet i tillegg gitt våre barn en ekstra trygghet gjennom Grunnloven.

Der lyder § 112 slik:

«Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten. Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta denne rett de har etter forgående ledd. Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger».

Grunnloven § 112 ble laget og vedtatt av Stortinget i 1992 etter anbefaling fra FN og Verdenskommisjonen for miljø og utvikling, som ble ledet av vår egen Gro Harlem Brundtland.

Til tross for foreldreansvaret - og Grunnloven, så er vi nå i ferd med å gjøre stor skade for våre barns framtid gjennom staten og regjeringen sin siste tildeling av lisenser for oljeleting i Barentshavet. Det kommer mens all klimaforskning viser at forbruket av fossil energi må gå kraftig ned hvert eneste år fremover hvis våre barn, og verdens befolkning, skal være sikret et noenlunde levelig klima.

Regjeringen jobber få å finne ny olje og gass. De vil opprettholde nivået for norsk oljeutvinning etter 2030, det gir mer klimagasser på tross av at vi har forpliktet oss til å redusere utslippene.

Det er et svik mot våre barn, og et klart brudd på Grunnloven, å produsere enda mer olje og gass når de mengdene fossil energi som allerede er funnet i verden, er langt mer enn det vi kan forbrenne uten at våre etterkommere får enda større problemer enn det 2 graders global oppvarming vil gi.

To graders global oppvarming vil gjøre det ubeboelig for mennesker i mange av verdens tropiske land. Vi får flere hundre millioner klimaflyktninger. Verdens matproduksjon reduseres, ekstremvær gir store skader i alle land, og naturen skades.

25 prosent av verdens plante- og dyrearter tåler ikke to graders global oppvarming. Med dagens utslipp av klimagasser har verden to graders global oppvarming om 30 år. Vi og våre barn, som skal leve med dette, vil definitivt få et miljø som ikke sikrer helsen, og en natur som hverken har dagens mangfold eller produksjonsevne i behold.

Det er derfor Natur og Ungdom og Greenpeace nå har saksøkt Staten for brudd på Grunnloven 112 for oppstart av oljeleting i Barentshavet - den såkalte 23. konsesjonsrunde. Rettsaken går i Oslo Tingrett i disse dager. Naturvernforbundet støtter søksmålet og vi oppfordrer alle foreldre og ungdom til å gjøre det samme.

«Århundrets rettssak» – forestillingen under Barents Spektakel på Kirkenes i februar var en generalprøve. La oss håpe at tingretten er like fremtidsrettet som folkedomstolen.

Gunnar Reinholdtsen
Naturvernforbundet i Finnmark

Les også
NYHETER I Kirkenes var det skuespill, men i Oslo er det nå alvor.