Fylkestingsrepresentant Raymond Robertsen (H) lanserte denne uken et forslag om å få vurdert markedsverdien av bygningene som idag tilhører Pasvik folkehøgskole. Dette for å få klarlagt om det er noe å hente for fylkeskommunen ved å selge skolen og skolens bygninger.

Årsaken til at forslaget ikke er møtt med flere heftige reaksjoner enn de få kommentarer som så langt er innhentet av SVA, er ganske enkelt at et salg ikke kommer til å bli gjennomført. I hvert fall ikke i denne fylkestingsperioden. Å foreslå dette nå er med andre ord ikke annet enn et tomt slag i lufta.

I tillegg må man nok også stikke fingeren i jorda og være realistiske i forhold til hvilket økonomisk potensial som eventuelt skulle skjule seg i skole- og internatbyggene på Svanvik. Vi har ingen tro på at kjøperne ville stå i kø, rett ut sagt. Men akkurat det poenget er IKKE viktig i denne sammenhengen. Det er folkehøgskolen(es) fremtid som det absolutt viktigste, slik vi ser det.

Hva som skjer med fylkeskommunen,- og eventuelt skolen i Pasvik noen år inn i fremtiden, er det selvsagt ingen som vet. Men slik virkeligheten ser ut i år og neste år, vil ikke Robertsens ide få gjennomslag og slett ikke flertall. Det er Ap og SV som har flertallet i Fylkestinget denne perioden, og de har allerede signalisert at de kommer til å berge skolen også gjennom denne runden med budsjettkutt. De 46 millioner som skal kuttes, kommer de ikke til å hente fra folkehøgskolen. Det betyr ikke at skolen fredes helt for kutt, men nedleggelse blir det ikke snakk om.

For alle elever som bruker et år på folkehøgskole for å motivere seg til videre utdanning, og til å få et annet perspektiv på egen utdanning og kanskje også på egen fremtid, er det godt nytt at også Pasvik Folkehøgskole består. Folkehøgskolenes plass i det norske utdanningssystemet er stadig oppe til debatt. Ikke minst fordi det ikke «leder til noe». Man får ikke et ferdighetspapir når man har gått et år på en folkehøgskole. Likevel har den norske folkehøgskolen vært verdsatt gjennom tiår etter tiår svært langt tilbake. Skolen har vært under stadig endring og utvikling, men har hele veien hatt stor betydning for kull etter kull med elever som har hatt glede, nytte og utbytte av skoletilbudet, både menneskelig og faglig. Om enn på en annen måte enn «utdanningsskoler». Folkehøgskolen gir noe helt annet til unge mennesker som har vist seg viktig og betydningsfullt gjennom folkehøgskolens lange historie. Verdier det ikke bare er å kaste på skraphaugen. Slett ikke i et moderne samfunn der behovet for, og kravet til fagkompetanse og spisskompetanse uansett hvilket yrke man vil satse på, gjennomsyrer alle andre utdanningsveier. Folkehøgskolen er et supplement og et tilleggstilbud som i mange tilfeller også fanger opp unge mennesker med ekstra behov for tilrettelagte opplegg. Vi frykter at flere unge under 25 år vil kunne havne på NAVs uførelister dersom folkehøgskolene i landet vårt faller bort. Det er en lite ønsket utvikling. Spesielt for de enkeltmennesker som dette rammer. OG konsekvensene av det er en økonomisk dyr løsning for AS Norge. Mye dyrere enn å sørge for at folkehøgskolene består.