I ærbødighet, glede og takknemlighet har vi fått feire den innsatsen sovjetiske og andre allierte styrker la ned i kampen mot det tyske naziregimets krigsmaskin for at vi skulle få vår frihet tilbake.

Diskusjonene i forkant av feiringen, både i oktober og i mai har vært hvem som skulle representere Norge og Russland i Kirkenes og hvem som skulle delta fra Norge i Moskva, Murmansk og Nikel. Det er den storpolitiske debatten som har preget bildet helt frem til feiringen.

I den sammenhengen blir debatten om hva det såkalte «russemonumentet» i Kirkenes egentlig er, en heller mindre detalj. Men siden statusen til dette monumentet ikke stod på dagsorden foran 70-årsfeiringen, kan den komme på dagsorden igjen nå, - i håp om at saken får sin endelige avklaring til slutt. Med god tid frem til 75-årsjubileet om fire og et halvt år.

At dette monumentet av en sovjetisk soldat som skuer ut over fjorden fra Kirkenes på et skilt i byen har hatt betegnelsen «sovjetisk krigsminnesmerke», er ikke det samme som at dette er den betegnelsen som bør og skal være det riktige navnet for all fremtid. Folkemunnenavnet «russemonumentet» er i realiteten heller ikke et navn som sier noe om hvilken betydning monumentet har. Ikke for det, vi kjenner ingen «innfødt» sør-varangerværing som IKKE vet hvorfor akkurat dette monumentet står der det står. For oss alle er det et minnesmerke over alle de soldater i Den røde armé som bidro, også med sine liv, til frigjøringen av Sør-Varanger høsten 1944. Dette tilsier etter vår mening at monumentet snarest må skifte navn fra «sovjetisk krigsminnesmerke» til Sør-Varangers Frigjøringsmonument.

Senest i 2012 var denne saken oppe til diskusjon sist i våre spalter, først ført til torgs av Waling T. Gorter, men uten at verken lokale, regionale eller sentrale myndigheter tok tak i den. Et forslag vi støttet den gang, som nå.

Under markeringen av 8. mai på det russiske generalkonsulatet i Kirkenes sist fredag, kom fylkestingsrepresentant Remi Strand med et ønske. At russemonumentet omsider skal få det navnet det skulle hatt forlengst, altså Frigjøringsmonumentet. Vi tar hans utspill i talen som et tegn på at man i alle fall på fylkeskommunalt hold vi ta fatt i denne saken. Vi regner også med at Sør-Varanger kommunestyre vil kjenne sin besøkelsestid.

At monumentet ikke fikk navnet «Frigjøringsmonument» fra starten av, er nok neppe tilfeldig. Det hadde dengangen sin tydelige politiske årsak, slik verden så ut i etterkrigstiden. Tyskland var inne i varmen som Nato-medlem, mens Sovjet var blitt vår fiende. Dette var også bakgrunnen for at kunstneren som laget monumentet fikk beskjed om at ørnehodet soldaten opprinnelig stod på med den ene foten, måtte sages bort. Dette skjedde så sent som natten før monumentet skulle settes på sokkelen. Ørna var nazi-Tysklands viktigste symbol.

Kanskje kommer vi også en dag så langt at vi kan se historien som nettopp historien var og sørge for at også ørna kommer på plass på sokkelen. Men sannsynligvis er nok den originale ørna ødelagt forlengst, selv om «legenden» sier at den fortsatt befinner seg i en kjeller her i byen.