Bakgrunnen for dette er at e-tjenesten i sin siste trusselvurdering spesifikt nevnte Russland med rene ord som en nasjon som «holder øye med oss». I tillegg har man trukket inn den oppbyggingen av forsvarsevnen som Russland har gjennomført i de senere år, og den økte aktiviteten i luftrommet over Østersjøen først og fremst, men også her nord.

Ja, det er riktig at Russland militært har bygget seg opp. Det er også riktig at militæraktiviteten på russisk side har økt i grenseområdene som følge av Ukraina-konflikten. Dette kan selvsagt skape uro hos folk, særlig hvis vi lar det skape uro. Og helt sikkert er dette å skape uro i vest en del av Putins taktikk og svar på sanksjonene og protestene fra Nato og vesten nettopp i forhold til Ukraina.

Men det er nå det er viktig å holde hodet kaldt. Og det gjør også e-tjenestesjefen, oberst Grandhagen, når han samtidig sier at Russland ikke er noen direkte krigstrussel mot Norge. Den delen av budskapet hans er minst like viktig å få med seg.

På P1+ sin Frokostradio torsdag morgen fikk undertegnede direkte spørsmål fra programleder om vi som bor så nært grensen til Russland er redde nå. Det spørsmålet har vi fått mange ganger før. Både under og etter den kalde krigen, men ikke så mye det siste tiåret. I torsdagsavisen hadde Trine Rohde et leserinnlegg der hun fortalte om hvordan hun «lot seg rive med» da en av landets fremste komikere etter besøk på GSV under spektakeldagene mente han hadde bidratt til å holde moralen oppe i en tøff tid for grensvaktstyrkens soldater i Sør-Varanger. Man vet ikke om man skal le eller gråte av hvor «lett» det er å hause opp den gamle frykten for Russland igjen i dette landet. Det er bare å håpe at det ikke dermed er like lett å rive ned alt som er bygget opp her nord i de siste to tiår.

Man kan si mye om e-tjenestens «synliggjøring» av Russland som en nasjon som følger med oss (les spionerer på oss). Men er det virkelig noen som tror at de ikke har gjort det hele tiden siden den kalde krigen var over? For det regner vi med at de har gjort, akkurat som vestlige land, Norge inkludert, har holdt, - og holder øye med både Russland og andre nasjoner. Hadde landene ikke «holdt øye» med hverandre, hadde i hvert fall vi blitt bekymret. Uten at det skal få oss til å se spioner bak hvert eneste gatehjørne av den grunn.

Totalt blåøyde er vi ikke, her i grenselandet, verken knyttet til spionasje eller krigsfare. Spørsmålet om Norge har bygget ned sitt forsvar i mye større grad enn vi burde ha gjort, er absolutt vel verdt å stille. For det er og vil alltid være sånn at fred ikke er noen selvfølge. Ingen kjenner morgendagen og ingen vet hvor det blusser opp til strid neste gang. Det er uansett en av lærdommene av Ukraina-konflikten, og både Russland og andre nasjoner både kan, - og viser altfor ofte vilje til å bruke militær makt.

Torsdag ble det inngått en avtale mellom Russland og Ukraina, etter initiativ fra presidentene i Tyskland og Frankrike. Kanskje er man nå endelig i ferd med å finne veien til de politiske løsningene som etterhvert kan få slutt på konflikten i det østlige Ukraina og roe verden. For denne gang.