• Forsida på Sør-Varanger Avis fredag 27. september. Aktuell annonse nederst.

De siste årene har stadig flere pride-tog blitt avholdt i norske byer og bygder. Ekstra viktig her hos oss er deltakelsen fra organisasjonen Maximum i Russland.

Under de to tidligere Barents Pride-arrangementene har personer som lever i frykt, og enkelte i skjul, i hjemlandet, uttrykt glede over å kunne komme til Kirkenes. Her kan de være seg selv fullt og helt, og oppleve støtte både fra norske deltakere i paraden og fra lokalbefolkningen. Det er bra, selv om enkelte også her ser det nødvendig å bære maske.

At Pride i Kirkenes blir uglesett over grensa er trist, men dessverre ikke uventa. Eksempelvis har deltakerne opplevd ubehageligheter i hjemlandet i etterkant. Her har vi som god nabo til Russland en plikt til å benytte anledningen til å rope ut om uakseptabel behandling av borgere som ikke passer inn i vedtatte normer og ideologier. Vi håper ropet fra Kirkenes høres, og at det er til bry.

Pride-deltakerne benytter seg av sin grunnlovsfestede ytringsfrihet. Det gjør også de som måtte være uenige i det bevegelsen står for. Blant annet kommer dette til uttrykk i en forsideannonse og et leserinnlegg fra en privatperson denne uka. De kan sikkert virke støtende på noen, men hvis ytringsfrihetens port skal gjøres vid, må man også tåle at kontroversielle meninger kommer til uttrykk.

En avis skal være en redigert ytringskanal, men ikke bedrive ren sensur.

Vi mener det er bedre å la upopulære ytringer luftes ut i offentligheten enn at de holdes i lukkede rom og forum. Og vi leser ikke avsenderens budskap som noe ønske om diskriminering eller forfølgelse av LGBT-personer.

Så understreker vi at Sør-Varanger Avis naturligvis ikke deler dette synet. Det gjør vi langt ifra heller på alle andre debattinnlegg og annonser som står på trykk i avisa, selv om dette er noe annet enn kommersielle budskap man til daglig ser på annonseplass. Men akkurat i dette tilfellet skal vi finne en relevant organisasjon som jobber for ytringsfrihet og mangfold, som pengene for annonsen vil gå rett videre til.

Vi ønsker avslutningsvis deltakerne og arrangørene FRI- Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, sammen med Amnesty International, Den norske Helsingforskomite, Skeiv verden og Maximum, en strålende helg i Kirkenes.