Idag er det skolestart på alle kommunens skoler. Heldigvis er det ingen skolebarn i vår kommune som kommer til en stengt skole idag på grunn av den pågående lærerkonflikten. Men dersom partene ikke finner en løsning snart, er det bare et spørsmål om tid før også våre skoler, - og unger, rammes.

For mange er skolestarten, ikke minst som førsteklassing, en svært stor dag. Et helt nytt kapittel i barnets liv begynner. Veien mot utdannelse og voksenliv starter nettopp i 1. klasse.

At skolen oppleves som et trygt sted å være, et trygt sted å gå til, er overmåte viktig for barnets utvikling, selvfølelse og ikke minst livskvalitet. Og det fremmer gode resultater.

Å komme i en situasjon der det å gå på skolen forbindes med noe negativt,- noe man gruer seg til, betyr det stikk motsatte for et barn. Det skaper utrygghet, dårlig selvfølelse, gir dårlig livskvalitet og går ut over læringen på en negativ måte.

Det hviler derfor et stort ansvar på enhver forelder å bidra til at ens egne unger ikke mobber og plager andre. Det betyr at det er enhver forelders oppgave å snakke med ungene sine og jobbe aktivt for at barnet/barna går ut i skolehverdagen med gode holdninger i forhold til enhver annen medelev. Det er også enhver forelders oppgave å følge med på hva barna gjør, også utenfor skolegården. Erting, plaging og mobbing er like vondt på fritiden som i skoletiden.

La årets skolestart bli starten på et så mobbefritt skoleår som overhode mulig. Det er oppnåelig dersom hjem og skole i fellesskap samarbeider og tar dette på det alvor alle ungene våre fortjener.

Alle som er blitt mobbet, i barnehage, skole, på fritiden, på jobben, over mobiltelefon eller i sosiale medier på nett, vil på en eller annen måte bære med seg de vonde opplevelsene resten av sitt liv. Vanskeligst er det å oppleve at ens eget barn blir utsatt for mobbing. Sjelden føler man seg så maktesløs. Spesielt ikke dersom skole, barnehage, foreldre man konfronterer, eller andre med midler til å hjelpe, likevel ikke hjelper. Mange foreldre og foresatte tør ikke ta bladet fra munnen. Noen melder fra til tilsynsmyndigheten, som er Fylkesmannen, men svært mange lar være å si ifra, lar være å fortelle lærere, og konfrontere sko- leverk, av frykt for ikke å bli tatt på alvor. I stedet flytter de herfra. I forkant av dette skoleåret, som i forkant av tidligere. Det er ikke sånn det skal være i et godt lokalmiljø.

I norsk skole og i det norske samfunnet er det nulltoleranse for mobbing. Dessverre kan ingen vedta at dette samfunnsproblemet skal opphøre. Det er fortsatt den som utsettes for mobbing som tvinges til å forlate skolen, nærmiljøet og hjemmet. Mobberne får bli. Altså er det mobberne som vinner. Gang på gang og hver eneste gang. Virkemidler for å straffe, og eller stanse mobbere, gi dem den hjelpen de sannsynligvis også trenger, har vi fortsatt ikke per idag. Det er et stort tankekors. Og så lenge det å mobbe ikke har noen konsekvenser, og mobberne ser at alt blir som før for deres del, er tilbakemeldingen tydelig og klar fra skole og samfunn; det er aksept for mobbing, uansett hvor mye voksne preiker om det motsatte! I dette ligger en enorm utfordring for både skoleeier, skole og foreldre. Det er en gordisk knute som må knyttes opp for at målet om en mobbefri og trygg skole skal kunne oppnås.